štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Generalni, Idejni i Glavni projekat obilaznice oko Vršca od magistralnog puta M1.9 (E-70) Beograd -Vršac do priključka na magistralni put M1.9 (E-70) Vršac - Vatin

Godina 2007. - 2009.

Projektom je predviđena saobraćajnica dužine L=7,9km sa 2 saobraćajne trake i za brzinu V=100km/č.

Predviđeno je da se saobraćaj na pravcu ka Rumuniji usmerava oko Grada. Saobraćajnica ima 2 denivelisana ukrštaja sa drumskom saobraćajnicom i železničkom prugom.

Ukupna površina projektovanog kovoznog zastora iznosi 87.820 m2, a u nasip će se ugraditi 496.000m3 materijala.

povratak