Putevi

Idejni projekat Novog Avalskog puta sa pripadajućom infrastrukturom

Projektom je predviđena saobraćajnica dužine L=4,4km sa 4 saobraćajne trake i za brzinu V=70km/č ...

detaljnije

Idejni i Glavni projekat puta Vršac - Markovac - Granica Rumunije

Projektom je predviđena rekonstrukcija postojećeg puta sa proširenjem kolovoza B=6,50m i nova trasa puta u ukupnoj dužini L=20,4km ...

detaljnije

Generalni i Idejni projekat obilaznice oko Kikinde

Projektom je predviđena saobraćajnica dužine L=14,5km sa 2 saobraćajne trake i za brzinu V=100km/č ...

detaljnije

Glavni projekat poboljšanja državnog puta 2 reda R-201a, deonica: Ralja - Parcanski Vis

Projektom je predviđeno poboljšanje tehničkih karakteristika puta, rehabilitacija kolovoza, obezbeđena je njegova celovitost, dugotrajnost i nosivost, čime su znatno poboljšani ...

detaljnije

Glavni projekat rekonstrukcije puta Pristanište Jovanjica - Manastir Hilandar - Pristanište Hilandar na Svetoj Gori u Grčkoj

Projektom je predviđeno poboljšanje tehničkih karakteristika puta, obezbeđena njegova celovitost, dugotrajnost i nosivost, čime su znatno poboljšani bezbednost saobraćaja ...

detaljnije