štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Generalni, Idejni i Glavni projekat rekonstrukcije i proširenja Graničnog prelaza Batrovci na autoputu E-70, faze 1a i faza 2

Godina 2004. - 2005.

Projektom su predviđene saobraćajno-tehnološke i arhitektonsko-urbanističke rekonstrukcije, proširenja i modernizacije Graničnog prelaza, sa potrebnim pratećim sadržajima infrastrukture i opreme. Na taj način dobio se moderan i funkcionalan Granični prelaz sa 17 saobraćajnih traka koji zadovoljava sve potrebe korisnika. Putnicima je obezbeđeno bezbedno i minimalno zadržavanje.

Intervencijama u okviru Kompleksa Graničnog prelaza Batrovci između Republike Srbije i Republike Hrvatske na Auto-putu E-70, unapređeno je, na nivou saobraćajno-tehnološke i arhitektonsko-urbanističke rekonstrukcije, proširenje i modernizacija površina, sadržaja i objekata i grupisanje u funkcionalne celine putničko -carinskog i robno-carinskog terminala, sa svim potrebnim pratećim tehničko-tehnološkim elementima infrastrukture i opreme.

1
 

povratak