Saobraćajni institut CIP :: Granični prelazi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/granicniPrelazi/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/thumb-granicni_prelaz.jpg?thumbId=956&fileSize=8772&contentType=image/jpeg&lastModified=1276692926000 Saobraćajni institut CIP :: Granični prelazi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/granicniPrelazi/rss.html Generalni, Idejni i Glavni projekat rekonstrukcije i proširenja Graničnog prelaza Batrovci na autoputu E-70, faze 1a i faza 2 http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/granicniPrelazi/story/406/Generalni%2C+Idejni+i+Glavni+projekat+rekonstrukcije+i+pro%C5%A1irenja+Grani%C4%8Dnog+prelaza+Batrovci+na+autoputu+E-70%2C+faze+1a+i+faza+2.html Projektom su predviđene saobraćajno-tehnološke i arhitektonsko-urbanističke rekonstrukcije, proširenja i modernizacije Graničnog prelaza, sa potrebnim pratećim sadržajima infrastrukture i opreme.

Projektom su predviđene saobraćajno-tehnološke i arhitektonsko-urbanističke rekonstrukcije, proširenja i modernizacije Graničnog prelaza, sa potrebnim pratećim sadržajima infrastrukture i opreme. Na taj način dobio se moderan i funkcionalan Granični prelaz sa 17 saobraćajnih traka koji zadovoljava sve potrebe korisnika. Putnicima je obezbeđeno bezbedno i minimalno zadržavanje.

Intervencijama u okviru Kompleksa Graničnog prelaza Batrovci između Republike Srbije i Republike Hrvatske na Auto-putu E-70, unapređeno je, na nivou saobraćajno-tehnološke i arhitektonsko-urbanističke rekonstrukcije, proširenje i modernizacija površina, sadržaja i objekata i grupisanje u funkcionalne celine putničko -carinskog i robno-carinskog terminala, sa svim potrebnim pratećim tehničko-tehnološkim elementima infrastrukture i opreme.

 

]]>
Tue, 15 Jun 2010 12:49:29 +0100 Granični prelazi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/granicniPrelazi/story/406/Generalni%2C+Idejni+i+Glavni+projekat+rekonstrukcije+i+pro%C5%A1irenja+Grani%C4%8Dnog+prelaza+Batrovci+na+autoputu+E-70%2C+faze+1a+i+faza+2