štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekat rekonstrukcije kolovoza i trotoara Ulice kneza Mihaila u Smederevu

Godina realizacije: 2011.

Ulica Kneza Mihaila predstavlja deo državnog puta I reda R 202 Smederevo - Mladenovac. Projektom je obuhvaćen potez od raskrsnice sa Karađorđevom ulicom do raskrsnice sa Fočanskom ulicom, Ulicom  Petrijevski put i Ulicom Majke Jugovića, u ukupnoj dužini od 1050m. Projektovane su dve saobraćajne trake, ukupne širine kolovoza od 6.50m i trotoarima.

Projekat rekonstrukcije Knez Mihajlove ulice rađen je u tri faze. U prvoj fazi projektom je predviđena rekonstrukcija saobraćajnice u punoj širini sa obostranim trotoarima. Druga faza predviđa izgradnju autobuskog stajališta sa desne strane ulice, a treća faza obuhvata potez proširenja saobraćajnice sa leve strane ulice, za širinu parkinga za putničko vozilo i nišu za autobusko stajalište.

Odvođenje površinske vode sa kolovoza prilagođeno je konceptu odvodnjavanja koje podrazumeva kišnu kanalizaciju. Predviđena je zamena postojećeg magistralnog cevovoda LGØ400mm , u dužini od 267 metara. Predviđeno je prevezanje svih postojećih kućnih priključaka na novu distributivnu mrežu.

povratak