štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Idejni i Glavni projekat Savske ulice u Beogradu

Godina 2007. - 2008.

Projektom je predviđena saobraćajnica dužine L=900m sa 5 saobraćajnih traka i 2 pešačke staze u prvoj fazi realizacije projekta i sa 6 saobraćajnih traka i 2 pešačke staze u drugoj fazi realizacije projekta. Takođe je predviđeno da se poboljša protočnost i bezbednost saobraćaja uz unapređenje tehničkih karakteristika ulice.

U okviru projekta urađeni su i rekonstrukcija tramvajske pruge i kontaktne mreže celom dužinom ulice. Urađen je i projekat zalivnog sistema tramvajske baštice. Takođe, predviđena je zamena svih tehničkih instalacija u trupu saobraćajnice.

povratak