štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Idejni i Glavni projekat primarne gradske saobraćajnice Mirijevski bulevar u Beogradu

Godina 2006. - 2008.

Prema Generalnom planu Beograda do 2021. godine ova gradska saobraćajnica je kategorisana kao ulica 1 reda sa uvođenjem visokokapacitetnog šinskog sistema.

Do realizacije planiranog, Projektom je predviđena saobraćajnica dužine L=1,3km sa 4 saobraćajne trake i 2 pešačke staze ukupne širine 20 metara, hidrotehnička, elektrotehnička i gasovodna instalacija.

povratak