Saobraćajni institut CIP :: Autoputevi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/autoput.jpg?thumbId=952&fileSize=9460&contentType=image/jpeg&lastModified=1276690386000 Saobraćajni institut CIP :: Autoputevi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/rss.html Idejni i Glavni projekat autoputa E-761, deonica: Pojate - Kruševac (Koševi) http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/653/Idejni+i+Glavni+projekat+autoputa+E-761%2C+deonica%3A+Pojate+-+Kru%C5%A1evac+%28Ko%C5%A1evi%29.html Na nivou Republike Srbije ovaj autoput ima višestruko značajnu ulogu, jer povezuje centralne deloveSrbije pravcem istok – zapad. Upravo na temeljima povezivanja velikih gradova u dolini Zapadne Morave sa dva autoputska pravca, Koridorom 10 (autoput E-75) i budućim Koridorom 11 (autoput E-763), nametnula se potreba za izradom projektno – tehničke dokumentacije autoputa E-761.

Na nivou Republike Srbije ovaj autoput ima višestruko značajnu ulogu, jer povezuje centralne deloveSrbije pravcem istok - zapad. Upravo na temeljima povezivanja velikih gradova u dolini Zapadne Morave sa dva autoputska pravca, Koridorom 10 (autoput E-75) i budućim Koridorom 11 (autoput E-763), nametnula se potreba za izradom projektno - tehničke dokumentacije autoputa E-761.  

Putni pravac od Pojata do Preljine povezuje teritoriju na području od sedam opština i gradova sa oko 467.000 stanovnika i to: opština Ćićevac, opština Varvarin, Grad Kruševac, opština Trstenik, opština Vrnjačka Banja, Grad Kraljevo i Grad Čačak.

Deonica Pojate - Kruševac, odnosno sektori 1, 2 i 3, koji su obuhvaćeni ovim projektom povezuju teritoriju tri lokalne zajednice sa oko 158.000 stanovnika i to: opština Ćićevac, opština Varvarin i Grad Kruševac.

Projektom je predviđen autoput dužine L=27,8km, sa 4 saobraćajne trake,             2 zaustavne trake, razdelnim pojasom ukupne širine 30.0 m i za brzinu V=130km/h.

Na autoputu su predviđena 4 denivelisana ukrštaja (petlje): rekonstrukcija postojeće petlje "Pojate", petlja "Ćićevac", "Kruševac" istok i "Kruševac" zapad.

Predviđena je izgradnja 25 mostova ukupne dužine oko Lm=4000m.

Trasa budućeg autoputa se kreće dolinom reke Velike i Zapadne Morave i preseca mnoge pritoke i iz tog razloga predviđene su sledeće regulacije: Jovanovačke reke, Vratarske, reke Rasine i Pepeljuše.

]]>
Fri, 28 Feb 2014 10:32:03 +0100 Autoputevi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/653/Idejni+i+Glavni+projekat+autoputa+E-761%2C+deonica%3A+Pojate+-+Kru%C5%A1evac+%28Ko%C5%A1evi%29
Glavni projekat autoputa E-75, deonica: Gornje polje - Caričina Dolina http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/655/Glavni+projekat+autoputa+E-75%2C+deonica%3A+Gornje+polje+-+Cari%C4%8Dina+Dolina.html Predmet urađenog Glavnog projekta, je deonica Gornje Polje - Caričina Dolina, autoputa E -75, od Leskovca (Grabovnica) do granice sa BJR Makedonijom. Projektom je predviđen autoput kroz brdovito-brežuljkast teren, dužine L=11.8km, sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu V=100km/č.

Predmet urađenog Glavnog projekta, je deonica Gornje Polje - Caričina Dolina, autoputa E -75, od Leskovca (Grabovnica) do granice sa BJR Makedonijom. Projektom je predviđen autoput kroz brdovito-brežuljkast teren, dužine L=11.8km, sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu V=100km/č.

U koridoru se nalaze i ostale postojeće saobraćajnice:  državni put I reda M-1, železnička pruga Niš- Skoplje, kao i državni put II reda R-214. Projektovan je tunel ²Predejane² dužine 1000 m i petlja ²Predejane², koja predstavlja vezu lokalnih saobraćajnica naselja sa autoputem.

Ovaj projekat autoputa na ovoj deonici, obuhvata 26 mostova i projekte inženjerskih konstrukcija i konstrukcija zidova za zaštitu od buke.

]]>
Thu, 27 Feb 2014 10:25:50 +0100 Autoputevi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/655/Glavni+projekat+autoputa+E-75%2C+deonica%3A+Gornje+polje+-+Cari%C4%8Dina+Dolina
Generalni i idejni projekat autoputa E-763, deonica: Beograd – Obrenovac, trasom po levoj obali reke Save http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/657/Generalni+i+idejni+projekat+autoputa+E-763%2C+deonica%3A+Beograd+%E2%80%93+Obrenovac%2C+trasom+po+levoj+obali+reke+Save.html Projektom je predviđen autoput Surčin-Obrenovac dužine L=17,6km za brzinu V=120km/č sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i gradska magistralna saobraćajnica Novi Beograd-Surčin dužine L=9,4km za brzinu V=80km/č.

Projektom je predviđen autoput Surčin-Obrenovac dužine L=17,6km za brzinu V=120km/č sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i gradska magistralna saobraćajnica Novi Beograd-Surčin dužine L=9,4km za brzinu V=80km/č. Uz idejni projekat urađena je i Studija opravdanosti.

Projektovana su i dva denivelisana ukrštaja: petlja Surčin (na mestu ukrštaja sa Beogradskom obilaznicom) i petlja Obrenovac (na mestu ukrštaja sa M-19 - Obrenovačkim putem).

Na trasi je predviđen most preko reke Save i reke Kolubare, smeštenim na mestu ušća Kolubare u Savu. Ukupna dužina mosta je 1766 m, sa predviđenim čeličnim glavnim rasponom.

Trasa u potpunosti zaobilazi urbanizovane zone, i zajedno sa planiranom i projektovanom gradskom magistralnom saobraćajnicom od Beogradske obilaznice do ulice Vojvođanske i Jurija Gagarina, čini kvalitetnu vezu autoputa Beograd - Južni Jadran sa gradom Beogradom.

Posebnu prednost ovakve varijante ove deonice autoputa, čini zaobilaženje zona klizišta,na desnoj obali Save, kao i uvođenje saobraćaja sa autoputa u prestonicu, preko visoko-kapacitativnih saobraćajnica na Novom Beogradu, a zatim dalje preko postojećih i novih mostova (most preko Ade i most Zemun-Borča) u stari Beograd, kao i prigradskim naseljima na levoj obali Dunava.

]]>
Tue, 25 Feb 2014 10:15:26 +0100 Autoputevi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/657/Generalni+i+idejni+projekat+autoputa+E-763%2C+deonica%3A+Beograd+%E2%80%93+Obrenovac%2C+trasom+po+levoj+obali+reke+Save
Glavni projekat autoputa E-763, Sektor II Ljig - Požega, deonica3: Takovo - Preljina http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/659/Glavni+projekat+autoputa+E-763%2C++Sektor+II+Ljig+-+Po%C5%BEega%2C+deonica3%3A+Takovo+-+Preljina.html Projektovan je autoput dužine L=17 km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake razdelnim pojasom od 4m. Od početka deonice pa do prolaska kroz Brđansku klisuru trasa je projektovana za brzinu V=100km/č. a drugi deo deonice kada se trasa spusti dolinom reke Dičine za brzinu V=120km/č.

Projektovan je autoput  dužine L=17 km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake razdelnim pojasom od 4m. Od početka deonice pa do prolaska kroz Brđansku klisuru trasa je projektovana za brzinu  V=100km/č. a drugi deo deonice kada se trasa spusti  dolinom reke Dičine  za brzinu  V=120km/č.

Projektovana je jedna denivelisana raskrsnica -  "Preljina" , tri tunela, od kojih je jedan dužine 1km. Projektovano je 25 mostova, od toga 6 dužih od 100m preko reke Dičine.

Projektovana su i dva odmorišta sa kompletnom uslugom za  putnički i teretni saobraćaj i pratećom infrastrukturom.

]]>
Mon, 24 Feb 2014 10:23:15 +0100 Autoputevi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/659/Glavni+projekat+autoputa+E-763%2C++Sektor+II+Ljig+-+Po%C5%BEega%2C+deonica3%3A+Takovo+-+Preljina
Glavni projekat autoputa E-80, deonica: Čiflik - Staničenje http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/661/Glavni+projekat+autoputa+E-80%2C+deonica%3A+%C4%8Ciflik+-+Stani%C4%8Denje.html Dužina ove deonice autoputa E-80 iznosi 12.07km. Projektom je predviđen autoput za brzinu V=120km/č sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake i razdelnim pojasom.

Dužina ove deonice autoputa E-80 iznosi 12.07km.  Projektom je predviđen autoput za brzinu V=120km/č sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake i razdelnim pojasom.

Trasa autoputa na ovoj deonici se pruža preko postojećeg državnog puta I reda M1.12 uskom, vijugavom rečnom dolinom Nišave. U ovom koridoru se nalazi i železnička pruga Niš-Dimitrovgrad.

Kako je trasa na ovoj deonici u koridoru postojećeg državnog puta I reda M1.12, projektom je predviđeno proširenje postojećeg profila državnog puta I reda do širine od 10.70 m na desnoj kolovoznoj traci i izgradnja nove leve kolovozne trake. Na trasi autoputa projektovana su četiri mosta i četiri nadvožnjaka kao i dve vrste potpornih konstrukcija - potporni zidovi i potporne konstrukcije od armirane zemlje.U cilju zaštite od saobraćajne buke  predviđena je izgradnja zaštitnih zidova protiv buke.

]]>
Fri, 21 Feb 2014 10:43:34 +0100 Autoputevi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/661/Glavni+projekat+autoputa+E-80%2C+deonica%3A+%C4%8Ciflik+-+Stani%C4%8Denje
Glavni projekat autoputa E-80, deonica: Crvena reka - Čiflik http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/663/Glavni+projekat+autoputa+E-80%2C+deonica%3A+Crvena+reka+-+%C4%8Ciflik+.html Dužina ove deonice autoputa E-80 iznosi 2.37km. Projektom je predviđen autoput za brzinu V=120km/č sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake i razdelnim pojasom.

Dužina ove deonice autoputa E-80 iznosi 2.37km.  Projektom je predviđen autoput za brzinu V=120km/č sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake i razdelnim pojasom.

Trasa autoputa na ovoj deonici se pruža rečnom dolinom Nišave u koridoru između reke, železničke pruge Niš - Dimitrovgrad i postojećeg državnog puta I reda M1.12. Na samom kraju deonice trasa autoputa se pruža preko postojećeg magistralnog puta M1.12 i priključuje na sledeću deonicu autoputa Čiflik - Staničenje.

Na trasi autoputa projektovani su jedan most preko reke Nišave i železničke pruge i dva podvožnjaka. U cilju zaštite životne sredine predviđeno je prečišćavanje vode sa kolovoza separatorima, pre upuštanja u recipijente.

]]>
Thu, 20 Feb 2014 10:57:19 +0100 Autoputevi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/663/Glavni+projekat+autoputa+E-80%2C+deonica%3A+Crvena+reka+-+%C4%8Ciflik+
Izmena Idejnog projekta autoputa E-75 na deonici od Srpske Kuće do Levosoja http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/384/Izmena+Idejnog+projekta+autoputa+E-75+na+deonici+od+Srpske+Ku%C4%87e+do+Levosoja.html Projektom je predviđen autoput dužine L=8,1km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu V=120km/č.

Projektom je predviđen autoput dužine L=8,1km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu V=120km/č. Predviđeno je da postojeći magistralni put M1 bude rekonstruisan i pretvoren u jednu kolovoznu traku autoputa.

U sklopu deonice Donji Neradovac-Srpska kuća-Levosoje isprojektovano je 27 armirano-betonskih mostova,kontinualnih i prostih greda. Prednapregnuti nosači su dužine oko 35 metara.

Najduži most je dugačak oko 250 metara.
 

]]>
Tue, 15 Jun 2010 12:11:28 +0100 Autoputevi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/384/Izmena+Idejnog+projekta+autoputa+E-75+na+deonici+od+Srpske+Ku%C4%87e+do+Levosoja
Glavni projekat autoputa E-75, Niš - Granica Makedonije, deonica: Donji Neradovac - Srpska Kuća http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/382/Glavni+projekat+autoputa+E-75%2C+Ni%C5%A1+-+Granica+Makedonije%2C+deonica%3A+Donji+Neradovac+-+Srpska+Ku%C4%87a.html Projektom je predviđen autoput dužine L=8,0km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu V=120km/č.

Projektom je predviđen autoput dužine L=8,0km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu V=120km/č.

Projektovana je jedna denivelisana raskrsnica i predviđeno je da postojeći magistralni put M1 bude rekonstruisan i pretvoren u jednu kolovoznu traku autoputa.

Urađeni su i projekti zidova za zaštitu od buke. 

]]>
Tue, 15 Jun 2010 12:09:28 +0100 Autoputevi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/382/Glavni+projekat+autoputa+E-75%2C+Ni%C5%A1+-+Granica+Makedonije%2C+deonica%3A+Donji+Neradovac+-+Srpska+Ku%C4%87a
Glavni projekat autoputa E-80, deonica: Sukovo - Dimitrovgrad http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/380/Glavni+projekat+autoputa+E-80%2C+deonica%3A+Sukovo+-+Dimitrovgrad.html Projektom je predviđen autoput dužine L=8,3km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu V=120km/č.

Projektom je predviđen autoput dužine L=8,3km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu V=120km/č.

Projektovan je jedan tunel dužine 205 metara i 9 mostova, kao i projekti konstrukcija zidova za zaštitu od buke. 

]]>
Tue, 15 Jun 2010 12:07:52 +0100 Autoputevi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/380/Glavni+projekat+autoputa+E-80%2C+deonica%3A+Sukovo+-+Dimitrovgrad
Glavni projekat autoputa E-763, deonica: Ub - Lajkovac http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/378/Glavni+projekat+autoputa+E-763%2C+deonica%3A+Ub+-+Lajkovac.html Projektom je predviđen autoput dužine L=12,5km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu V=130km/č. Projektovana je jedna denivelisana raskrsnica - Čvor "Lajkovac" i 13 mostova od kojih su 4 duža od 100 metara.

Projektom je predviđen autoput dužine L=12,5km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu V=130km/č.

Projektovana je jedna denivelisana raskrsnica - Čvor "Lajkovac" i 13 mostova od kojih su 4 duža od 100 metara.

Projektovana su i 2 odmorišta sa parkingom za putnički i teretni saobraćaj i pratećom infrastrukturom.

]]>
Tue, 15 Jun 2010 12:04:30 +0100 Autoputevi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/378/Glavni+projekat+autoputa+E-763%2C+deonica%3A+Ub+-+Lajkovac
Generalni i Idejni projekat Autoputa E-70 - obilaznice oko Beograda http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/388/Generalni+i+Idejni+projekat+Autoputa+E-70++-+obilaznice+oko+Beograda.html Projektom je predviđena autoputna obilaznica dužine L=35,1km na deonici: Bubanj Potok - Vinča - Pančevo, sa drumsko-železničkim mostom preko Dunava kod Vinče.

Projektom je predviđena autoputna obilaznica dužine L=35,1km na deonici: Bubanj Potok - Vinča - Pančevo, sa drumsko-železničkim mostom preko Dunava kod Vinče.

Projektovane su i 4 denivelisane raskrsnice.

Projekat je izrađen na osnovu uslova nadležnih institucija, saobraćajnih potreba i svestranog istraživanja terena, sa ciljem da se dobiju racionalna tehničko-tehnološka i prostorno-urbanistička rešenja, usaglašena sa ostalim korisnicima prostora u koridoru, uz zaštitu prirode i spomenika kulture.

Ključna tačka na koridoru je drumsko-železnički most preko Dunava, koji po svim tehničko-ekonomskim parametrima predstavlja najznačajniji objekat na ovom infrastrukturnom koridoru.

Glavna konstrukcija mosta iznad Dunava ima 4 rešetkaste proste grede ukupne dužine 600 metara.

]]>
Tue, 15 Jun 2010 12:17:58 +0100 Autoputevi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/388/Generalni+i+Idejni+projekat+Autoputa+E-70++-+obilaznice+oko+Beograda
Generalni projekat autoputa E-761, Požega - Granica Republike Srpske http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/386/Generalni+projekat+autoputa+E-761%2C+Po%C5%BEega+-+Granica+Republike+Srpske.html Projektom je predviđen autoput dužine L=60,6km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu V=100km/č.

Projektom je predviđen autoput dužine L=60,6km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu V=100km/č.

Projektovano je 5 denivelisanih raskrsnica - Požega, Zlakusa, Mačkat, Kremna 1 i Kotroman, 62 mosta ukupne dužine L=14,5km i 22 tunela ukupne dužine L=12,8km.

]]>
Tue, 15 Jun 2010 12:12:46 +0100 Autoputevi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/386/Generalni+projekat+autoputa+E-761%2C+Po%C5%BEega+-+Granica+Republike+Srpske
Idejni projekat autoputa E-763, sektor 1: Ub - Lajkovac i sektor 2: Ljig - Požega http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/392/Idejni+projekat+autoputa++E-763%2C+sektor+1%3A+Ub+-+Lajkovac+i+sektor+2%3A+Ljig+-+Po%C5%BEega.html Projektom je predviđen autoput dužine L=72,0km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu od V=100km/č do V=120km/č.

Projektom je predviđen autoput dužine L=72,0km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu od V=100km/č do V=120km/č.

Predviđeno je da 20% trase autoputa bude u objektima i na objektima (tuneli i mostovi).

Projektovani su sledeći tuneli:
tuneli br.1 i br.2, Savinac, Šarani, Brđani, Trbušani,Laz, Munjino brdo, ukupne dužine oko 12km.

Urađeni su i projekti konstrukcija zidova za zaštitu od buke.

]]>
Tue, 15 Jun 2010 12:22:45 +0100 Autoputevi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/392/Idejni+projekat+autoputa++E-763%2C+sektor+1%3A+Ub+-+Lajkovac+i+sektor+2%3A+Ljig+-+Po%C5%BEega
Generalni projekat i Prethodna studija opravdanosti autoputa E-763, sektor 3: Požega - Granica Crne Gore http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/390/Generalni+projekat+i+Prethodna+studija+opravdanosti+autoputa++E-763%2C+sektor+3%3A+Po%C5%BEega+-+Granica+Crne+Gore.html Projektom je predviđen autoput dužine L=106,0km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu od V=100km/č do V=120km/č.

Projektom je predviđen autoput dužine L=106,0km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu od V=100km/č do V=120km/č.

Predviđeno je da 40% trase autoputa bude u objektima i na objektima (tuneli i mostovi).

Projektovano je 97 mostova ukupne dužine L=27km, 58 tunela ukupne dužine L=19km i 4 denivelisane raskrsnice - Požega, Arilje, Ivanjica i Duga Poljana.

]]>
Tue, 15 Jun 2010 12:21:23 +0100 Autoputevi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/390/Generalni+projekat+i+Prethodna+studija+opravdanosti+autoputa++E-763%2C+sektor+3%3A+Po%C5%BEega+-+Granica+Crne+Gore
Generalni projekat autoputa Banja Luka - Doboj http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/376/Generalni+projekat+autoputa+Banja+Luka+-+Doboj.html Projektom je predviđen autoput dužine L=72,1km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu do V=120km/č.

Projektom je predviđen autoput dužine L=72,1km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu do V=120km/č.

Projektovano je 20 mostova ukupne dužine L=4,1km i 3 denivelisane raskrsnice - Mahovljani, Prnjavor i Jahovac.

Predviđeno je da 6% trase autoputa bude na objektima.

 

]]>
Tue, 15 Jun 2010 19:00:10 +0100 Autoputevi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/376/Generalni+projekat+autoputa+Banja+Luka+-+Doboj
Glavni projekat autoputa E-75 Niš - Granica Makedonije, deonica: Levosoje - Bukurevac http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/492/Glavni+projekat+autoputa+E-75+Ni%C5%A1+-+Granica+Makedonije%2C+deonica%3A+Levosoje+-+Bukurevac.html Projektom je predviđen autoput dužine L=10,3km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu V=120km/č. Projektom je predviđen autoput dužine L=10,3km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu V=120km/č. Predviđena je izgradnja novog kolovoza sa leve strane postojećeg puta M1 u punoj širini B=10,70m za smer vožnje ka Nišu, a za smer vožnje ka Makedoniji koristiće se postojeći put M1 uz odgovarajuću rekonstrukciju postojeće kolovozne konstrukcije i dogradnju zaustavne trake do punog profila širine B=10,70m. Ukrštanja lokalnih puteva sa autoputem su denivelisana, tako da su predviđena 4 prelaza preko autoputa (nadvožnjaka) i 4 prelaza kroz trup autoputa (podvožnjaka). Ova deonica autoputa je izgrađena. ]]> Mon, 14 Jun 2010 13:35:20 +0100 Autoputevi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/gradjevinskiProjekti/drumskaInfrastruktura/autoputevi/story/492/Glavni+projekat+autoputa+E-75+Ni%C5%A1+-+Granica+Makedonije%2C+deonica%3A+Levosoje+-+Bukurevac