štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekti uređenja lokacija i instalacije uređaja za potrebe operatera mobilne telefonije „VIP MOBILE“

Godina realizacije: 2009; Lokacija: Makiš

Predmet projekta je uređenje lokacija za potrebe postavljanja opreme mobilnog operatera. Uređenje lokacije se odnosi na građevinsko arhitektonsku adaptaciju prostora, postavljanje antenskih stubova, obezbeđenje napajanja električnom energijom i gromobransku zaštitu.

Projekat instalacije uređaja mobilne telefonije daje rešenja instaliranja bazne radio stanice, koju čine kabineti mobilne telefonije, antenskih sistema i njihovog međusobnog povezivanja. Projekat daje proračune za način postavljanja antenskih sistema sa usmeravanjem antena.

slika1
VIP MOBILE
VIP MOBILE

povratak