štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Izvođački projekat za signalnu i telekomunikacionu opremu i instalaciju tunela „Lipak“ na autoputskoj obilaznici oko Beograda

Godina realizacije: 2009

Projekat obuhvata sledeće signalne i telekomunikacione instalacije:

Sistem dojave požara, provale, video nadzor, interfonske komunikacije, sistem kontrole vazduha, sistem detekcije saobraćaja, ozvučenje, sistem radio veza, sistem centralnog upravljanja i sistem kontrole saobraćajne signalizacije. 

Radi se o veoma složenim telekomunikacionim i signalnim sistemima čiji je zadatak da obezbede prikupljanje različitih informacija o događajima u tunelu i njihovu centralizaciju i prenos do komandnog centra. Oprema je smeštena u za to predviđene niše u tunelu, a prenosni put se obezbeđuje putem optičkog kabla ili radio vezom.

povratak