štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Tehnička dokumentacija za izgradnju radio mreže za potrebe regulisanja saobraćaja na deonicama pruga: Pančevo – Vršac – Državna granica Ruma – Šabac Sajlovo – Orlovat Vranje – Preševo

Godina realizacije: 2008

Cilj izrade tehničke dokumentacije za izgradnju radio mreža je definisanje koncepta radio mreže duž pruge sa rasporedom radio stanica, na osnovu sprovedenih merenja na terenu. Metodama proračuna zona pokrivanja radio signalom, korišćenjem specijalizovanih softvera, vrši se izbor adekvatnih mesta za postavljanje opreme, kako bi se obezbedio kvalitetan signal. Pored navedenog, ova dokumentacija je neophodna za dobijanje dozvola za radio stanicu, prema Zakonu o telekomunikacijama, a koju izdaje Republička agencija za telekomunikacije.

povratak