štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Generalni projekat integrisanog telekomunikacionog sistema JP „Železnice Srbije“

Godina realizacije: 2006 - 2007

Generalni projekat obrađuje telekomunikacioni sistem, koji treba da omogući brz i kvalitetan prenos podataka, govora i slike između službenih mesta JP „Železnice Srbije". Radi se o interaktivnoj telekomunikacionoj mreži koja se bazira na optičkim sistemima prenosa. Pored osnovnog cilja da se obezbedi pouzdanost i blagovremenost prenosa informacija, koji su u direktnoj vezi sa uspešnim poslovanjem železnica, cilj je da se obezbede sve usluge neophodne za savremeno železničko poslovanje. Integrisani telekomunikacioni sistem čine kablovska postrojenja (optička i bakarna), sistem za prenos u SDH i DWDM tehnologiji, železničke telefonske centrale, specijalni železnički sistemi pružnih veza, radio sistemi (GSM-R) i svi pojedinačni informatički i telekomunikacioni sistemi koji koriste resurse navedene optičke infrastrukture i savremenih sistema za prenos.

 

1
 

 

povratak