Saobraćajni institut CIP :: Telekomunikacione mreže i instalacije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/6a-800x600.jpg?thumbId=467&fileSize=5250&contentType=image/jpeg&lastModified=1275151958000 Saobraćajni institut CIP :: Telekomunikacione mreže i instalacije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/rss.html Glavni projekat telekomunikacione infrastrukture na železničkom zemljištu pored pruga JP ŽS putem rekonstrukcije postojeće kablovske telekomunikacione infrastrukture na koridorima pruga JP ŽS http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/649/Glavni+projekat+telekomunikacione+infrastrukture+na+%C5%BEelezni%C4%8Dkom+zemlji%C5%A1tu+pored+pruga+JP+%C5%BDS+putem+rekonstrukcije+postoje%C4%87e+kablovske+telekomunikacione+infrastrukture+na+koridorima+pruga+JP+%C5%BDS.html Projekti obuhvataju optički kabl kapaciteta 144 ili 288 optičkih vlakana duž pruga železnica Srbije sa kompletnom građevinskom infrastrukturom i pasivnom opremom po stanicama. Pored telekomunikacionog dela

Projekti obuhvataju optički kabl kapaciteta 144 ili 288 optičkih vlakana duž pruga železnica Srbije sa kompletnom građevinskom infrastrukturom i pasivnom opremom po stanicama. Pored telekomunikacionog dela, projekat sadrži i građevinske elemente u delu određivanja trase i konstruktivnih elemenata planiranih TT okana. Izgradnjom ove infrastrukture obezbediće se prenosni put za buduće savremene telekomunikacione sisteme. Cilj izrade optičke infrastrukture je poboljšanje telekomunikacionog saobraćaja i iznajmljivanje kapaciteta zainteresovanim subjektima.

]]>
Wed, 4 Sep 2013 15:49:24 +0100 Telekomunikacione mreže i instalacije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/649/Glavni+projekat+telekomunikacione+infrastrukture+na+%C5%BEelezni%C4%8Dkom+zemlji%C5%A1tu+pored+pruga+JP+%C5%BDS+putem+rekonstrukcije+postoje%C4%87e+kablovske+telekomunikacione+infrastrukture+na+koridorima+pruga+JP+%C5%BDS
Glavni projekat adaptacije Server sale u objektu Direkcije RF PIO u ul.A.Kostića br.9 u Beogradu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/651/Glavni+projekat+adaptacije+Server+sale+u+objektu+Direkcije+RF+PIO+u+ul.A.Kosti%C4%87a+br.9+u+Beogradu+.html Projektovan je savremeni centar za obradu podataka za potrebe PIO fonda u ulici Aleksandra Kostića br.9 u Beogradu.

Projektovan je savremeni centar za obradu podataka za potrebe PIO fonda u ulici Aleksandra Kostića br.9 u Beogradu. Projekat je multidisciplinaran i obuhvata pored informacionog dela, mašinski, elektroenergetski i arhitektonski deo, a sve po TIER 3 standardu koji se primenjuje za ovu vrstu objekata. U ovom centru će se vršiti obrada svih podataka koji se stiču iz svih PIO centara u Srbiji sa najvišim stepenom pouzdanosti i tačnosti.

]]>
Wed, 4 Sep 2013 15:50:00 +0100 Telekomunikacione mreže i instalacije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/651/Glavni+projekat+adaptacije+Server+sale+u+objektu+Direkcije+RF+PIO+u+ul.A.Kosti%C4%87a+br.9+u+Beogradu+
Generalni projekat integrisanog telekomunikacionog sistema JP „Železnice Srbije“ http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/153/Generalni+projekat+integrisanog+telekomunikacionog+sistema+JP+%E2%80%9E%C5%BDeleznice+Srbije%E2%80%9C+.html Generalni projekat obrađuje telekomunikacioni sistem, koji treba da omogući brz i kvalitetan prenos podataka, govora i slike između službenih mesta JP „Železnice Srbije“. Radi se o interaktivnoj telekomunikacionoj mreži koja se bazira na optičkim sistemima prenosa. Pored osnovnog cilja da se obezbedi pouzdanost i blagovremenost prenosa informacija, koji su u direktnoj vezi sa uspešnim poslovanjem železnica, cilj je da se obezbede sve usluge neophodne za savremeno železničko poslovanje.

Generalni projekat obrađuje telekomunikacioni sistem, koji treba da omogući brz i kvalitetan prenos podataka, govora i slike između službenih mesta JP „Železnice Srbije". Radi se o interaktivnoj telekomunikacionoj mreži koja se bazira na optičkim sistemima prenosa. Pored osnovnog cilja da se obezbedi pouzdanost i blagovremenost prenosa informacija, koji su u direktnoj vezi sa uspešnim poslovanjem železnica, cilj je da se obezbede sve usluge neophodne za savremeno železničko poslovanje. Integrisani telekomunikacioni sistem čine kablovska postrojenja (optička i bakarna), sistem za prenos u SDH i DWDM tehnologiji, železničke telefonske centrale, specijalni železnički sistemi pružnih veza, radio sistemi (GSM-R) i svi pojedinačni informatički i telekomunikacioni sistemi koji koriste resurse navedene optičke infrastrukture i savremenih sistema za prenos.

 

 

 

]]>
Thu, 27 May 2010 18:53:50 +0100 Telekomunikacione mreže i instalacije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/153/Generalni+projekat+integrisanog+telekomunikacionog+sistema+JP+%E2%80%9E%C5%BDeleznice+Srbije%E2%80%9C+
Generalni projekat sa prethodnom studijom opravdanosti izgradnje optičke infrastrukture na železničkoj mreži Srbije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/147/Generalni+projekat+sa+prethodnom+studijom+opravdanosti+izgradnje+opti%C4%8Dke+infrastrukture+na+%C5%BEelezni%C4%8Dkoj+mre%C5%BEi+Srbije.html Generalni projekat daje tehničko tehnološko koncepciju optičke infrastrukture, kao i rešenja za izgradnju građevinske infrastrukture za polaganje cevi za uduvavanje optičkih kablova duž pruga Srbije posebno duž Koridora H. Projektovani su optički kablovi kapaciteta 48 i 96 optičkih vlakana.

Generalni projekat daje tehničko tehnološko koncepciju optičke infrastrukture, kao i rešenja za izgradnju građevinske infrastrukture za polaganje cevi za uduvavanje optičkih kablova duž pruga Srbije posebno duž Koridora H. Projektovani su optički kablovi kapaciteta 48 i 96 optičkih vlakana.

]]>
Thu, 27 May 2010 23:30:39 +0100 Telekomunikacione mreže i instalacije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/147/Generalni+projekat+sa+prethodnom+studijom+opravdanosti+izgradnje+opti%C4%8Dke+infrastrukture+na+%C5%BEelezni%C4%8Dkoj+mre%C5%BEi+Srbije
Glavni projekat adaptacije bezbedonosnih sistema u zgradi centrale poreske uprave u ulici Save Maškovića 3-5 u Beogradu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/149/Glavni+projekat+adaptacije+bezbedonosnih+sistema+u+zgradi+centrale+poreske+uprave+u+ulici+Save+Ma%C5%A1kovi%C4%87a+3-5+u+Beogradu.html Cilj izrade projekta je obezbeđenje pouzdanih bezbednosnih sistema, koji treba da pomognu u zaštiti ljudi i imovine u zgradi od velikog značaja za državu. Projekovani su savremeni sistemi za video nadzor u IP tehnologiji, kontrolu pristupa za zaposlene putem biometrijskih čitača i za stranke putem kartica i metaldetektorska vrata kao dodatni vid zaštite pri ulasku stranaka u objekat.

Cilj izrade projekta je obezbeđenje pouzdanih bezbednosnih sistema, koji treba da pomognu u zaštiti ljudi i imovine u zgradi od velikog značaja za državu. Projekovani su savremeni sistemi za video nadzor u IP tehnologiji, kontrolu pristupa za zaposlene putem biometrijskih čitača i za stranke putem kartica i metaldetektorska vrata kao dodatni vid zaštite pri ulasku stranaka u objekat. Pored navedenih novoprojektovanih sistema, urađena je provera i preprojektovanje postojećeg protivprovalnog sistema. Vrsta opreme i navedeni sistemi su odabrani na osnovu procene bezbednosnog rizika, a uz pomoć nadležnih službi za praćenje bezbednosti.

]]>
Thu, 27 May 2010 23:32:28 +0100 Telekomunikacione mreže i instalacije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/149/Glavni+projekat+adaptacije+bezbedonosnih+sistema+u+zgradi+centrale+poreske+uprave+u+ulici+Save+Ma%C5%A1kovi%C4%87a+3-5+u+Beogradu
Projekat optimalnog upravljanja železničkim saobraćajem »OPTIMUS» sa primerom primene na „BEOVOZ“ http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/151/Projekat+optimalnog+upravljanja++%C5%BEelezni%C4%8Dkim+saobra%C4%87ajem+%C2%BBOPTIMUS%C2%BB+sa+primerom+primene++na+%E2%80%9EBEOVOZ%E2%80%9C.html Železnički saobraćaj predstavlja složen proces upravljanja resursima koji učestvuju u planiranju i izvršenju reda vožnje. Operativna služba železnice je zadužena za planiranje i izvršenje reda vožnje kao osnovnog tržišnog proizvoda železnikog sistema.

Železnički saobraćaj predstavlja složen proces upravljanja resursima koji učestvuju u planiranju i izvršenju reda vožnje. Operativna služba železnice je zadužena za planiranje i izvršenje reda vožnje kao osnovnog tržišnog proizvoda železnikog sistema. 

Sistem OPTIMUS je radni alat koji se koristi u planiranju i realizaciji reda vožnje. Namenjen je Službi reda vožnje i Operativnoj službi u Centralnom i Područnim operativnim odeljenjima kao i izvršnom osoblju u Službenim mestima. Koristi se za prikupljanje i smeštanje svih relevantnih podataka koji utiču na planiranje i realizaciju saobraćaja i ujedno je ekspertski alat za planiranje, praćenje i regulisanje saobraćaja.

Sistem OPTIMUS se sastoji od pet zaokruženih funkcionalnih celina - informaciono procesnih podsistema koji informatizuju i beleže postupke operativnih službi koje učestvuju u planiranju i izvršenju železničkog saobraćaja. Ove funkcionalne celine su organizovane u dva zasebna sistema: Sistem za izradu reda vožnje i Sistem za realizaciju planiranog reda vožnje, koji su integrisani u jedinstven sistem.

Sve funkcinalne celine su organizovane kao lokalna mreža radnih stanica operativnog osoblja na datoj lokaciji i koje su osnovni i celovit alat zaposlenih pri izvršavanju svakodnevnih radnih zadataka. Funkcionslne celine su međusobno povezane pomoću LAN i WAN mreža na bazi TCP/IP protokola.

Osnovni ekrani sistema OPTIMUS su grafički prikaz mreže pruga i grafikon reda vožnje.

Na osnovnim prikazima se nalaze svi relevantni podaci o saobraćaju i stanju infrastrukture koji su neophodni pri planiranju i regulaciji saobraćaja.

Prikupljanje podataka je mešovito organizovano i može se realizovati kao klasična telefonska dojava, upis na terminalu ili je automatizovano putem GPS/GPRS sistema.

]]>
Thu, 27 May 2010 23:34:26 +0100 Telekomunikacione mreže i instalacije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/151/Projekat+optimalnog+upravljanja++%C5%BEelezni%C4%8Dkim+saobra%C4%87ajem+%C2%BBOPTIMUS%C2%BB+sa+primerom+primene++na+%E2%80%9EBEOVOZ%E2%80%9C
Glavni projekti pristupne mreže na lokacijama: Stara Moravica, Martonoš, Plavinac 1 - Smederevo http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/155/Glavni+projekti+pristupne+mre%C5%BEe+na+lokacijama%3A+Stara+Moravica%2C+Martono%C5%A1%2C+Plavinac+1+-+Smederevo++.html Glavni projekti daju rešenja za izgradnju pristupnih mreža u naseljima Stara Moravica (1600 telefonskih priključaka), Martonoš (600 priključaka) i Plavinac 1 u Smederevu (600 priključaka). Radi se o telekomunikacionim mrežama koje treba da poboljšaju telefonski saobraćaj na navedenim područjima, ali i da omoguće prenos širokopojasnih signala. Primarne mreže su projektovane kao podzemne, a razvod je projektovan kao podzeman i delimično vazdušan. U svim navedenim mestima projektovani su novi razdelnici savremene modularne izvedbe.

Glavni projekti daju rešenja za izgradnju pristupnih mreža u naseljima Stara Moravica (1600 telefonskih priključaka), Martonoš (600 priključaka) i Plavinac 1 u Smederevu (600 priključaka). Radi se o telekomunikacionim mrežama koje treba da poboljšaju telefonski saobraćaj na navedenim područjima, ali i da omoguće prenos širokopojasnih signala. Primarne mreže su projektovane kao podzemne, a razvod je projektovan kao podzeman i delimično vazdušan. U svim navedenim mestima projektovani su novi razdelnici savremene modularne izvedbe.

 

]]>
Thu, 27 May 2010 19:58:39 +0100 Telekomunikacione mreže i instalacije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/155/Glavni+projekti+pristupne+mre%C5%BEe+na+lokacijama%3A+Stara+Moravica%2C+Martono%C5%A1%2C+Plavinac+1+-+Smederevo++
Glavni projekti uređenja lokacija i instalacije uređaja za potrebe operatera mobilne telefonije „VIP MOBILE“ http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/40/Glavni+projekti+ure%C4%91enja+lokacija+i+instalacije+ure%C4%91aja+za+potrebe+operatera+mobilne+telefonije+%E2%80%9EVIP+MOBILE%E2%80%9C.html Predmet projekta je uređenje lokacija za potrebe postavljanja opreme mobilnog operatera. Uređenje lokacije se odnosi na građevinsko arhitektonsku adaptaciju prostora, postavljanje antenskih stubova, obezbeđenje napajanja električnom energijom i gromobransku zaštitu.

Predmet projekta je uređenje lokacija za potrebe postavljanja opreme mobilnog operatera. Uređenje lokacije se odnosi na građevinsko arhitektonsku adaptaciju prostora, postavljanje antenskih stubova, obezbeđenje napajanja električnom energijom i gromobransku zaštitu.

Projekat instalacije uređaja mobilne telefonije daje rešenja instaliranja bazne radio stanice, koju čine kabineti mobilne telefonije, antenskih sistema i njihovog međusobnog povezivanja. Projekat daje proračune za način postavljanja antenskih sistema sa usmeravanjem antena.

]]>
Thu, 27 May 2010 18:03:59 +0100 Telekomunikacione mreže i instalacije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/40/Glavni+projekti+ure%C4%91enja+lokacija+i+instalacije+ure%C4%91aja+za+potrebe+operatera+mobilne+telefonije+%E2%80%9EVIP+MOBILE%E2%80%9C
Tehnička dokumentacija za izgradnju radio mreže za potrebe regulisanja saobraćaja na deonicama pruga: Pančevo – Vršac – Državna granica Ruma – Šabac Sajlovo – Orlovat Vranje – Preševo http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/157/+Tehni%C4%8Dka+dokumentacija+za+izgradnju+radio+mre%C5%BEe+za+potrebe+regulisanja+saobra%C4%87aja+na+deonicama+pruga%3A+++Pan%C4%8Devo+%E2%80%93+Vr%C5%A1ac+%E2%80%93+Dr%C5%BEavna+granica+Ruma+%E2%80%93+%C5%A0abac+Sajlovo+%E2%80%93+Orlovat++Vranje+%E2%80%93+Pre%C5%A1evo+.html Cilj izrade tehničke dokumentacije za izgradnju radio mreža je definisanje koncepta radio mreže duž pruge sa rasporedom radio stanica, na osnovu sprovedenih merenja na terenu. Metodama proračuna zona pokrivanja radio signalom, korišćenjem specijalizovanih softvera, vrši se izbor adekvatnih mesta za postavljanje opreme, kako bi se obezbedio kvalitetan signal. Pored navedenog, ova dokumentacija je neophodna za dobijanje dozvola za radio stanicu, prema Zakonu o telekomunikacijama, a koju izdaje Republička agencija za telekomunikacije.

Cilj izrade tehničke dokumentacije za izgradnju radio mreža je definisanje koncepta radio mreže duž pruge sa rasporedom radio stanica, na osnovu sprovedenih merenja na terenu. Metodama proračuna zona pokrivanja radio signalom, korišćenjem specijalizovanih softvera, vrši se izbor adekvatnih mesta za postavljanje opreme, kako bi se obezbedio kvalitetan signal. Pored navedenog, ova dokumentacija je neophodna za dobijanje dozvola za radio stanicu, prema Zakonu o telekomunikacijama, a koju izdaje Republička agencija za telekomunikacije.

]]>
Thu, 27 May 2010 20:04:25 +0100 Telekomunikacione mreže i instalacije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/157/+Tehni%C4%8Dka+dokumentacija+za+izgradnju+radio+mre%C5%BEe+za+potrebe+regulisanja+saobra%C4%87aja+na+deonicama+pruga%3A+++Pan%C4%8Devo+%E2%80%93+Vr%C5%A1ac+%E2%80%93+Dr%C5%BEavna+granica+Ruma+%E2%80%93+%C5%A0abac+Sajlovo+%E2%80%93+Orlovat++Vranje+%E2%80%93+Pre%C5%A1evo+
Izvođački projekat za signalnu i telekomunikacionu opremu i instalaciju tunela „Lipak“ na autoputskoj obilaznici oko Beograda http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/159/Izvo%C4%91a%C4%8Dki+projekat+za+signalnu+i+telekomunikacionu+opremu+i+instalaciju+tunela+%E2%80%9ELipak%E2%80%9C+na+autoputskoj+obilaznici+oko+Beograda.html Projekat obuhvata sledeće signalne i telekomunikacione instalacije: Sistem dojave požara, provale, video nadzor, interfonske komunikacije, sistem kontrole vazduha, sistem detekcije saobraćaja, ozvučenje, sistem radio veza, sistem centralnog upravljanja i sistem kontrole saobraćajne signalizacije.

Projekat obuhvata sledeće signalne i telekomunikacione instalacije:

Sistem dojave požara, provale, video nadzor, interfonske komunikacije, sistem kontrole vazduha, sistem detekcije saobraćaja, ozvučenje, sistem radio veza, sistem centralnog upravljanja i sistem kontrole saobraćajne signalizacije. 

Radi se o veoma složenim telekomunikacionim i signalnim sistemima čiji je zadatak da obezbede prikupljanje različitih informacija o događajima u tunelu i njihovu centralizaciju i prenos do komandnog centra. Oprema je smeštena u za to predviđene niše u tunelu, a prenosni put se obezbeđuje putem optičkog kabla ili radio vezom.

]]>
Thu, 27 May 2010 20:06:03 +0100 Telekomunikacione mreže i instalacije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/telekomunikacioneMrezeIInstalacije/story/159/Izvo%C4%91a%C4%8Dki+projekat+za+signalnu+i+telekomunikacionu+opremu+i+instalaciju+tunela+%E2%80%9ELipak%E2%80%9C+na+autoputskoj+obilaznici+oko+Beograda