Saobraćajni institut CIP :: Signalno-sigurnosna postrojenja http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/signalnoSigurnosnaPostrojenja/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/signal.jpg?thumbId=957&fileSize=5981&contentType=image/jpeg&lastModified=1276693111000 Saobraćajni institut CIP :: Signalno-sigurnosna postrojenja http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/signalnoSigurnosnaPostrojenja/rss.html Glavni i montažni projekti rekonstrukcije signalno-sigurnosnih postrojenja na delu železničkog čvora Beograd od Batajnice do Novog Beograda http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/signalnoSigurnosnaPostrojenja/story/645/Glavni+i+monta%C5%BEni+projekti+rekonstrukcije+signalno-sigurnosnih+postrojenja+na+delu+%C5%BEelezni%C4%8Dkog+%C4%8Dvora+Beograd+od+Batajnice+do+Novog+Beograda.html Osnovna svrha izrade projekta je izvođenje rekonstrukcija osiguranja u četiri stanice (Novi Beograd, Zemun, Zemunsko Polje i Batajnica)

Osnovna svrha izrade projekta je izvođenje rekonstrukcija osiguranja u četiri stanice (Novi Beograd, Zemun, Zemunsko Polje i Batajnica) i na tri međustanična rastojanja (Novi Beograd- Zemun, Zemun-Zemunsko Polje i Zemunsko Polje-Batajnica) koja omogućava obostrani saobraćaj na deonici dvokolosečne pruge od Novog Beograda do Batajnice, za potrebe uvođenja BG voza.

]]>
Wed, 4 Sep 2013 15:46:50 +0100 Signalno-sigurnosna postrojenja http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/signalnoSigurnosnaPostrojenja/story/645/Glavni+i+monta%C5%BEni+projekti+rekonstrukcije+signalno-sigurnosnih+postrojenja+na+delu+%C5%BEelezni%C4%8Dkog+%C4%8Dvora+Beograd+od+Batajnice+do+Novog+Beograda
Glavni projekat zamene postojećih sistema za kontrolu zauzetosti kolosečnih, skretničkih i međustaničnih odseka na prugama PD „TENT“ Obrenovac http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/signalnoSigurnosnaPostrojenja/story/647/Glavni+projekat+zamene+postoje%C4%87ih+sistema+za+kontrolu+zauzetosti+kolose%C4%8Dnih%2C+skretni%C4%8Dkih+i+me%C4%91ustani%C4%8Dnih+odseka+na+prugama+PD+%E2%80%9ETENT%E2%80%9C+Obrenovac.html Projekat je osnova za rekonstrukciju osiguranja tri međustanična rastojanja (Obrenovac-Stubline, Brgule-Vreoci i Brgule-Tamnava)

Projekat je osnova za rekonstrukciju osiguranja tri međustanična rastojanja (Obrenovac-Stubline, Brgule-Vreoci i Brgule-Tamnava) i jedne stanice (Brgule) u cilju zamene šinskih strujnih kola kojima je vršena kontrola slobodnosti koloseka i skretnica, sa uređajima za brojanje osovina, kako bi se izbegao uticaj parametara koloseka (proboji izolovanih sastava i zaprljanost zastora) na rad signalno-sigurnosnih uređaja.

]]>
Wed, 4 Sep 2013 15:47:37 +0100 Signalno-sigurnosna postrojenja http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/signalnoSigurnosnaPostrojenja/story/647/Glavni+projekat+zamene+postoje%C4%87ih+sistema+za+kontrolu+zauzetosti+kolose%C4%8Dnih%2C+skretni%C4%8Dkih+i+me%C4%91ustani%C4%8Dnih+odseka+na+prugama+PD+%E2%80%9ETENT%E2%80%9C+Obrenovac
Glavni projekat rekonstrukcije i podizanja nivoa osiguranja na putnom prelazu u km. 155+987 pruge Beograd-Niš-Preševo-državna granica, u Paraćinu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/signalnoSigurnosnaPostrojenja/story/641/Glavni+projekat+rekonstrukcije+i+podizanja+nivoa+osiguranja+na+putnom+prelazu+u+km.+155987+pruge+Beograd-Ni%C5%A1-Pre%C5%A1evo-dr%C5%BEavna+granica%2C+u+Para%C4%87inu.html Projekat je na osnovu tehnologije odvijanja saobraćaja na pruzi i međusobnog položaja pruge i puta na mestu ukrštanja predvideo zamenu postojećeg uređaja za ručno obezbeđenje

Projekat je na osnovu tehnologije odvijanja saobraćaja na pruzi i međusobnog položaja pruge i puta na mestu ukrštanja predvideo zamenu postojećeg uređaja za ručno obezbeđenje saobraćaja sa uređajem za automatsko obezbeđenje saobraćaja preko prelaza, sa novim putoprelaznim signalima i postavnim spravama polubranika i kontrolnim signalima na pruzi. Projekat je obuhvatio i ugradnju drumske signalizacije. Projekat su realizovali saobraćajni inženjeri tehnolozi i saobraćajni inženjeri za drumski saobraćaj, kao i elektroinženjeri signalne struke.

]]>
Wed, 4 Sep 2013 15:45:16 +0100 Signalno-sigurnosna postrojenja http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/signalnoSigurnosnaPostrojenja/story/641/Glavni+projekat+rekonstrukcije+i+podizanja+nivoa+osiguranja+na+putnom+prelazu+u+km.+155987+pruge+Beograd-Ni%C5%A1-Pre%C5%A1evo-dr%C5%BEavna+granica%2C+u+Para%C4%87inu
Studija zamene strujnih šinskih kola sa brojačima osovina na prugama JP „Železnice Srbije“ http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/signalnoSigurnosnaPostrojenja/story/145/Studija+zamene+strujnih+%C5%A1inskih+kola+sa+broja%C4%8Dima+osovina+na+prugama+JP+%E2%80%9E%C5%BDeleznice+Srbije%E2%80%9C.html U studiji je obrađena zamena strujnih šinskih kola brojačima osovina sa tehničkom i ekonomskom analizom na prugama JP „Železnice Srbije

U studiji je obrađena zamena strujnih šinskih kola brojačima osovina sa tehničkom i ekonomskom analizom na prugama JP „Železnice Srbije".

]]>
Thu, 27 May 2010 23:27:14 +0100 Signalno-sigurnosna postrojenja http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/elektrotehnickiProjekti/signalnoSigurnosnaPostrojenja/story/145/Studija+zamene+strujnih+%C5%A1inskih+kola+sa+broja%C4%8Dima+osovina+na+prugama+JP+%E2%80%9E%C5%BDeleznice+Srbije%E2%80%9C