Signalno-sigurnosna postrojenja

Glavni i montažni projekti rekonstrukcije signalno-sigurnosnih postrojenja na delu železničkog čvora Beograd od Batajnice do Novog Beograda

Osnovna svrha izrade projekta je izvođenje rekonstrukcija osiguranja u četiri stanice (Novi Beograd, Zemun, Zemunsko Polje i Batajnica) ...

detaljnije

Glavni projekat zamene postojećih sistema za kontrolu zauzetosti kolosečnih, skretničkih i međustaničnih odseka na prugama PD „TENT“ Obrenovac

Projekat je osnova za rekonstrukciju osiguranja tri međustanična rastojanja (Obrenovac-Stubline, Brgule-Vreoci i Brgule-Tamnava) ...

detaljnije

Glavni projekat rekonstrukcije i podizanja nivoa osiguranja na putnom prelazu u km. 155+987 pruge Beograd-Niš-Preševo-državna granica, u Paraćinu

Projekat je na osnovu tehnologije odvijanja saobraćaja na pruzi i međusobnog položaja pruge i puta na mestu ukrštanja predvideo zamenu postojećeg uređaja za ručno obezbeđenje ...

detaljnije

Studija zamene strujnih šinskih kola sa brojačima osovina na prugama JP „Železnice Srbije“

U studiji je obrađena zamena strujnih šinskih kola brojačima osovina sa tehničkom i ekonomskom analizom na prugama JP „Železnice Srbije ...

detaljnije