štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekat trafo stanice 20/0,4 KV,250 KVA sa uklapanjem 1KV i 20 KV u mrežu elektrodistribuciji u želelezničkoj stanici Subotica.

Godina realizacije: 2009

Izrada glavnog projekt -a TS 20/0,4 KV,250 KVA sa uklapanjem postojećeg konzuma 1KV železničkih objekata stanice Subotica i 20 KV kablova u mrežu elektrodistribucije Subotica.

povratak