Elektrovučne mreže

Glavni projekat rekonstrukcije ispravljačke stanice «Vreoci» JP TENT,»Kolubara A» Veliki Crljeni

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije ispravljačke stanice za napajanje vučnih sredstava industrijskog transporta uglja za potrebe JP TENT,»Kolubara A» u Velikim Crljenima ...

detaljnije

Glavni projekat trafo stanice 20/0,4 KV,250 KVA sa uklapanjem 1KV i 20 KV u mrežu elektrodistribuciji u želelezničkoj stanici Subotica.

Izrada glavnog projekt -a TS 20/0,4 KV,250 KVA sa uklapanjem postojećeg konzuma 1KV železničkih objekata stanice Subotica i 20 KV kablova u mrežu elektrodistribucije Subotica ...

detaljnije

Glavni projekat elektrifikacije pruge Nikšić-Podgorica

Elektrifikacija kompletne pruge sa pratećom opremom i objektima u sklopu koje su urađeni projekti kontaktne mreže ...

detaljnije

Glavni projekat elektrifikacije pruge Kraljevo – Zablaće

Elektrifikacija u sklopu koje su planirani projekti kontaktne mreže, osiguranje pruge sa prilagođenjem elektrifikaciji i odgovarajući optomontažni TT kablovi i uređaji u ...

detaljnije