štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekti novih železničkih stajališta "Kamendin" i "Altina" i rekonstrukcija železničke stanice Zemun, za potrebe saobraćaja vozova iz sistema "BG Voz-a"

Godina realizacije: 2010.

Projektom je predviđen razvoj železničkog prevoza putnika na teritoriji grada Beograda i njegovog integrisanja u sistem javnog prevoza Grada. Neophodni radovi su na železničkoj infrastrukturi između službenih mesta Batajnica i Pančevački Most u cilju obezbeđenja uslova za uspostavljanje taktnog reda vožnje vozova, sa intervalom od 15 minuta. Izrađeni su glavni projekti novog železničkog stajališta "Altina" u km 12+677, između stanica Zemun i Zemunsko Polje, i železničkog stajališta "Kamendin" u km 15+423 između stanica Zemunsko Polje i Batajnica, na pruzi Beograd - Stara Pazova - Šid - Državna granica.

slika

slika 2

Stajališta su opremljena peronima dužine 110m i širine 4m, na kojima su predviđene nadstrešnice dužine 30m. U stajalištima je omogućen pristup licima sa posebnim potrebama, kao i parking prostor za putničke automobile i bicikle.

U stajalištu ''Altina'' je predviđena izgradnja pothodnika koji osim potreba stajališta služi i za povezivanje novih naselja Altina i Plavi Horizont koji su neposredno sa desne i leve strane stajališta. U okviru stajališta ''Kamendin'' nalazi se osigurani putni prelaz koji se rekonstruiše i proširuje i oprema savremenom kolovoznom konstrukcijom od gumenih panela.

 

povratak