štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekat sanacije stanične zgrade i Glavni projekat uređenja prostora oko kompleksa železničke stanice Nova Pazova

Godina 2009.

U okviru kompleksa stanice Nova Pazova predviđeno je uređenje staničnog prostora i partera. Orijentacija kompleksa stanice Nova Pazova, sa kolosečnim postrojenjima po pružnom pravcu Beograd - Subotica.
Struktura objekta je Po+P+1, a ukupna bruto površina je P~ 800M2.    

Objekat stanične zgrade je funkcionalno, kao i konstruktivno podeljen na tri celine i to: prostor u kom su  smeštena postrojenja SS i TT-a, prostor samog staničnog objekta, u kom su smeštene službene prostorije, kao i vestibil i restoran-čekaonica.

Glavnim projektom rekonstrukcije stanične zgrade tretirana je rekonstrukcija i sanacija konstruktivnih elemenata - temeljnih zidova, temelja i podnih ploča, arhitektonska koncepcija i materijalizacija unutrašnjosti objekta kao i kompletna inovacija obloga i završna obrada svih fasadnih ravni sa pripadajućim instalacijama.

1

povratak