štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekat rekonstrukcije, sanacije i adaptacije postojećeg objekta stanične zgrade železničke stanice u Dimitrovgradu

Godina 2005. - 2006.

Kompleks železničke stanice u Dimitrovgradu

 Stanična zgrada u Dimitrovgradu je izgrađena 1905. godine po projektu nepoznatog bečkog arhitekte u neoklasičnom stilu i predstavlja jedan od najmonumentalnijih građevina ove vrste na datom području, a i šire.

Spratnost objekta je Po+P+1, sa visinskim akcentovanjem u njegovom centralnom delu i podrumom ispod dela objekta. Duž celog objekta sa peronske strane se nalazi trem.

Ukupna površina iznosi 850m2.

Projektom su predviđeni radovi na kompletnom uređenju unutrašnjosti objekta sa prenamenom dela prostora u skladu sa tehnološkim zahtevima zajedničke pogranične stanice srpske i bugarske železnice, kao i carinskih službi. Fasada je u skladu sa karakterom zaštićenog objekta očuvana, tj. vraćena u nekadašnje stanje.

Objekat "Bugarskog odmarališta" u kompleksu železničke stanice u Dimitrovgradu je spratnosti je Po+P+1.

SLIKA

Ukupna površina iznosi 848 m2.

Objekat je prvobitno namenjen za smeštaj železničara i svih ostalih zaposlenih.

Projektom je predviđena prenamena objekta u funkciju smeštaja Bugarske policije i inspekcije, sa radovima na kompletnom uređenju unutrašnjosti objekta u skladu sa tehnološkim zahtevima. Fasada je u skladu sa karakterom zaštićenog objekta očuvana, vraćena u nekadašnje stanje, a u delovima prilagođena novim potrebama uz poštovanje svih potrebnih uslova.

U okviru glavnog projekta predviđena je i izgradnja perona i peronskih nadstrešnica, kao i izgradnja kolske vage.

1
povratak