Saobraćajni institut CIP :: Železničke zgrade i stanice http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zeleznickeZgradeIStanice/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/zps.jpg?thumbId=1000&fileSize=11128&contentType=image/jpeg&lastModified=1276703565000 Saobraćajni institut CIP :: Železničke zgrade i stanice http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zeleznickeZgradeIStanice/rss.html Glavni projekti novih železničkih stajališta "Kamendin" i "Altina" i rekonstrukcija železničke stanice Zemun, za potrebe saobraćaja vozova iz sistema "BG Voz-a" http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zeleznickeZgradeIStanice/story/913/Glavni+projekti+novih+%C5%BEelezni%C4%8Dkih+stajali%C5%A1ta+%22Kamendin%22+i+%22Altina%22+i+rekonstrukcija+%C5%BEelezni%C4%8Dke+stanice+Zemun%2C+za+potrebe+saobra%C4%87aja+vozova+iz+sistema+%22BG+Voz-a%22.html Projektom je predviđen razvoj železničkog prevoza putnika na teritoriji grada Beograda i njegovog integrisanja u sistem javnog prevoza Grada.

Projektom je predviđen razvoj železničkog prevoza putnika na teritoriji grada Beograda i njegovog integrisanja u sistem javnog prevoza Grada. Neophodni radovi su na železničkoj infrastrukturi između službenih mesta Batajnica i Pančevački Most u cilju obezbeđenja uslova za uspostavljanje taktnog reda vožnje vozova, sa intervalom od 15 minuta. Izrađeni su glavni projekti novog železničkog stajališta "Altina" u km 12+677, između stanica Zemun i Zemunsko Polje, i železničkog stajališta "Kamendin" u km 15+423 između stanica Zemunsko Polje i Batajnica, na pruzi Beograd - Stara Pazova - Šid - Državna granica.

Stajališta su opremljena peronima dužine 110m i širine 4m, na kojima su predviđene nadstrešnice dužine 30m. U stajalištima je omogućen pristup licima sa posebnim potrebama, kao i parking prostor za putničke automobile i bicikle.

U stajalištu ''Altina'' je predviđena izgradnja pothodnika koji osim potreba stajališta služi i za povezivanje novih naselja Altina i Plavi Horizont koji su neposredno sa desne i leve strane stajališta. U okviru stajališta ''Kamendin'' nalazi se osigurani putni prelaz koji se rekonstruiše i proširuje i oprema savremenom kolovoznom konstrukcijom od gumenih panela.

 

]]>
Mon, 23 Mar 2015 12:59:29 +0100 Železničke zgrade i stanice http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zeleznickeZgradeIStanice/story/913/Glavni+projekti+novih+%C5%BEelezni%C4%8Dkih+stajali%C5%A1ta+%22Kamendin%22+i+%22Altina%22+i+rekonstrukcija+%C5%BEelezni%C4%8Dke+stanice+Zemun%2C+za+potrebe+saobra%C4%87aja+vozova+iz+sistema+%22BG+Voz-a%22
Idejno rešenje i glavni projekat rekonstrukcije stanične zgrade u železničkoj stanici Kraljevo http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zeleznickeZgradeIStanice/story/486/Idejno+re%C5%A1enje+i+glavni+projekat+rekonstrukcije+stani%C4%8Dne+zgrade+u+%C5%BEelezni%C4%8Dkoj+stanici+Kraljevo.html Stanična zgrada locirana je u kompleksu Železničke stanice Kraljevo, i zaštićena je kao spomenik kulture.

 Stanična zgrada locirana je u kompleksu Železničke stanice Kraljevo, i zaštićena je kao spomenik kulture.

Zidana je početkom 20.veka kao objekat Po+P+1.

Pravougaonog je oblika, simetrične kompozicije sa centralno postavljenim vestibilom. Objekat je u centralnom delu prizeman, a na krajevima-krilima spratan. Površina je oko 1000 m2.

Projektom sanacije, adaptacije i rekonstrukcije stanične zgrade,predviđena je:

  • adaptacija prostora u cilju prilagođavanja planiranoj nameni,prema novim tehnološkim zahtevima
  • zamena i sanacija elemenata završne obrade (podova, zidova, plafona, unutrašnje i fasadne stolarije, stepeništa, itd..)
  • sanacija međuspratnih tavanica sa zamenom dotrajalih slojeva
  • rušenje postojećeg dimnjaka kotlarnice i zidanje novog dimnjaka za povećani kapacitet kotlarnice.
]]>
Wed, 16 Jun 2010 12:58:16 +0100 Železničke zgrade i stanice http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zeleznickeZgradeIStanice/story/486/Idejno+re%C5%A1enje+i+glavni+projekat+rekonstrukcije+stani%C4%8Dne+zgrade+u+%C5%BEelezni%C4%8Dkoj+stanici+Kraljevo
Glavni projekat sanacije stanične zgrade i Glavni projekat uređenja prostora oko kompleksa železničke stanice Nova Pazova http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zeleznickeZgradeIStanice/story/488/Glavni+projekat+sanacije+stani%C4%8Dne+zgrade+i+Glavni+projekat+ure%C4%91enja+prostora+oko+kompleksa+%C5%BEelezni%C4%8Dke+stanice+Nova+Pazova.html U okviru kompleksa stanice Nova Pazova predviđeno je uređenje staničnog prostora i partera. Orijentacija kompleksa stanice Nova Pazova, sa kolosečnim postrojenjima po pružnom pravcu Beograd - Subotica.

U okviru kompleksa stanice Nova Pazova predviđeno je uređenje staničnog prostora i partera. Orijentacija kompleksa stanice Nova Pazova, sa kolosečnim postrojenjima po pružnom pravcu Beograd - Subotica.
Struktura objekta je Po+P+1, a ukupna bruto površina je P~ 800M2.    

Objekat stanične zgrade je funkcionalno, kao i konstruktivno podeljen na tri celine i to: prostor u kom su  smeštena postrojenja SS i TT-a, prostor samog staničnog objekta, u kom su smeštene službene prostorije, kao i vestibil i restoran-čekaonica.

Glavnim projektom rekonstrukcije stanične zgrade tretirana je rekonstrukcija i sanacija konstruktivnih elemenata - temeljnih zidova, temelja i podnih ploča, arhitektonska koncepcija i materijalizacija unutrašnjosti objekta kao i kompletna inovacija obloga i završna obrada svih fasadnih ravni sa pripadajućim instalacijama.

]]>
Wed, 16 Jun 2010 13:00:11 +0100 Železničke zgrade i stanice http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zeleznickeZgradeIStanice/story/488/Glavni+projekat+sanacije+stani%C4%8Dne+zgrade+i+Glavni+projekat+ure%C4%91enja+prostora+oko+kompleksa+%C5%BEelezni%C4%8Dke+stanice+Nova+Pazova
Glavni projekat rekonstrukcije, sanacije i adaptacije postojećeg objekta stanične zgrade železničke stanice u Dimitrovgradu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zeleznickeZgradeIStanice/story/484/Glavni+projekat+rekonstrukcije%2C+sanacije+i+adaptacije+postoje%C4%87eg+objekta+stani%C4%8Dne+zgrade+%C5%BEelezni%C4%8Dke+stanice+u+Dimitrovgradu.html Stanična zgrada u Dimitrovgradu je izgrađena 1905. godine po projektu nepoznatog bečkog arhitekte u neoklasičnom stilu i predstavlja jedan od najmonumentalnijih građevina ove vrste na datom području, a i šire.

Kompleks železničke stanice u Dimitrovgradu

 Stanična zgrada u Dimitrovgradu je izgrađena 1905. godine po projektu nepoznatog bečkog arhitekte u neoklasičnom stilu i predstavlja jedan od najmonumentalnijih građevina ove vrste na datom području, a i šire.

Spratnost objekta je Po+P+1, sa visinskim akcentovanjem u njegovom centralnom delu i podrumom ispod dela objekta. Duž celog objekta sa peronske strane se nalazi trem.

Ukupna površina iznosi 850m2.

Projektom su predviđeni radovi na kompletnom uređenju unutrašnjosti objekta sa prenamenom dela prostora u skladu sa tehnološkim zahtevima zajedničke pogranične stanice srpske i bugarske železnice, kao i carinskih službi. Fasada je u skladu sa karakterom zaštićenog objekta očuvana, tj. vraćena u nekadašnje stanje.

Objekat "Bugarskog odmarališta" u kompleksu železničke stanice u Dimitrovgradu je spratnosti je Po+P+1.

Ukupna površina iznosi 848 m2.

Objekat je prvobitno namenjen za smeštaj železničara i svih ostalih zaposlenih.

Projektom je predviđena prenamena objekta u funkciju smeštaja Bugarske policije i inspekcije, sa radovima na kompletnom uređenju unutrašnjosti objekta u skladu sa tehnološkim zahtevima. Fasada je u skladu sa karakterom zaštićenog objekta očuvana, vraćena u nekadašnje stanje, a u delovima prilagođena novim potrebama uz poštovanje svih potrebnih uslova.

U okviru glavnog projekta predviđena je i izgradnja perona i peronskih nadstrešnica, kao i izgradnja kolske vage.

]]>
Wed, 16 Jun 2010 12:47:40 +0100 Železničke zgrade i stanice http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zeleznickeZgradeIStanice/story/484/Glavni+projekat+rekonstrukcije%2C+sanacije+i+adaptacije+postoje%C4%87eg+objekta+stani%C4%8Dne+zgrade+%C5%BEelezni%C4%8Dke+stanice+u+Dimitrovgradu