štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Izrada planske i tehničke dokumentacije Generalnih, Idejnih i Glavnih projekata za objekte u okviru Železničko-turističkog kompleksa "Šarganska osmica" u Mokroj Gori

Godina realizacije: 2000 - 2010

 Projekti obuhvataju izgradnju, rekonstrukciju i revitalizaciju turističko- komercijalnih i železničkih objekata u okviru Železničkih stanica Mokra Gora, Jatare i Šargan Vitasi, u okviru Parka prirode Mokra Gora.

Železnički objekti na pruzi uskog koloseka (železničke stanice, magacini, stražare itd.) su rekonstruisani i revitalizovani tako da dobiju komercijalno -turističku namenu u okviru jedinstvenog muzejskog kompleksa.

Dosad izvedeni objekti, ukupne površine oko 1.300m2, po glavnim projektima Saobraćajnog instituta CIP su:

• Konačište u Mokroj Gori 

• Turistički objekat Mokra Gora (rekonstrukcija Železničke stanice Mokra Gora)

• Turistički objekat Jatare (rekonstrukcija Železničke stanice Jatare) 

• Turistički objekat Šargan - Vitasi (rekonstrukcija Železničke stanice Šargan - Vitasi) 

• Turistički objekat "Stražara 101" u stanici Šargan-Vitasi

U toku je izrada Idejnog projekta za objekte turističko-komercijalnih i sportskih sadržaja, ukupne površine 4500 m2.

povratak