štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Projekat postojećeg stanja zgrade Narodnog Muzeja u Beogradu

Godina realizacije: 2004

Zgrada NARODNOG MUZEJA sagrađena je 1903.godine na severnozapadnoj strani Trga Republike, a ograničena ulicama Vasinom, Čika LJubinom i ulicom Laze Pačua. Ispred glavnog, službenog ulaza u zgradu, još 1882 godine podignut je spomenik Knezu Mihailu. 

Projektanti objekta, koji su dobili prvu nagradu na Konkursu 1901 godine, profesor arhitekta Andra Stevanović i arhitekta Nikola Nestorović, imajući u vidu značaj ustanove kakva je Uprava fondova, projektovali su palatu u maniru neorenesanse sa izvanrednom fasadnom plastikom i unutrašnjom dekoracijom. Na gradnji objekta učestvovali su tada najbolji izvođači građevinskih objekata i zanatlije i umetnici, poznati po kvalitetu izvođenja enterijerskih radova, uz obilno korišćenje tada najkvalitetnijih i plemenitih građevinskih materijala. 

 Ova institucija čuva nacionalna kulturna dobra od najranijih arheoloških perioda pa do danas. Adaptaciju zgrade za potrebe Muzeja uradio je arhitekta Bojko Pavlović 1952 godine.

Od 1960-65 godine pristupa se novoj rekonstrukciji i adaptaciji postojećeg objekta, da bi se udovoljilo potrebama nove institucije u njoj. Tada se ponovo pristupa konzervatorsko- restauratorskim radovima. Ovaj projektantski zadatak poveren je arhitektima profesorima Aleksandru Deroku i Petru Anagnostiju a statički proračun arhitekti, kostrukteru, profesoru Oskaru Hrabovskom. Projektant enterijera je arhitekta Zoran Petrović.

Projektanti Saobraćajnog instituta CIP su izradili ažurnu tehničku dokumentaciju postojećeg stanja o objektu Narodnog muzeja. Utvrđen je fizički kapacitet objekta i valorizacija svih elemenata zgrade: stanje građevine, statička stabilnost, stanje fasada, enterijera, svih instalacija i bezbednosti objekta od vandalizma i požara.
Ukupna površina objekta iznosi oko 10.730m2.

povratak