štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Projekat postojećeg stanja zgrade stare Vojne Akademije u ulici Resavska br.40 u Beogradu

Godina realizacije: 2008

Projektom o postojećem stanju zgrade evidentirano je postojeće stanje objekta i time omogućeno da se izvrši kvalitetna priprema za izradu daljih faza projektovanja u skladu sa budućom namenom prostora. 

Analizirani su i objedinjeni svi podaci o konstrukciji, relevantni za utvrđivanje statičke podobnosti i postizanje bezbednosti , i objekta i budućih korisnika, pri mogućim, novim građevinskim intervencijama. Utvrđena je vrsta i kvalitet svih instalacija sa mestima priključaka na kompletnu spoljnu infrastrukturnu mrežu. Izrada ove projektne dokumentacije o postojećem stanju objekta prvi je korak da bi se pristupilo reorganizaciji prostora prema novom programskom sadržaju. 

Adekvatnom organizacijom prostora i savremenim tehnološkim uslovima, u domenu čuvanja i gazdovanja nad kulturnim dobrima koje Muzej poseduje, omogućiće se da i domaćoj i stranoj javnosti bude prezentovano blago Grada Beograda, a kustosima i naučnim istraživačima omoguće uslovi za rad koji su elementarna pretpostavka za rad ovako visoke ustanove.

Površina objekta oko 11.000m2.

povratak