štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekat za rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju zgrade legata Petra Lubarde

Godina realizacije: 2009

Zgrada je izgrađena u kompleksu zaštićene zone Dedinje.

Komisija Sekretarijata za kulturu napravila je novi program za funkcionisanje Legata. 

Osnovni zadatak u projektu je bio da Legat čuva i prezentuje dela velikog slikara čiji značaj prelazi granice naše zemlje. U jednom delu zgrade biće restauriran stan sa pokućstvom umetnika i ateljeom, a postojaće i depo za čuvanje neizloženih slika i lične dokumentacije. U suterenu deo prostora je namenjen za garderobu i sanitarni blok za posetioce, mali saffe, salu za sastanke koji će zajedno moći da prime 30-40 posetilaca istovremeno. Da bi se u objektu obezbedili potrebni tehnički uslovi rada, predviđena je oprema po zahtevu savremene muzejske tehnologije. Određen je adekvatan prostor za smeštaj mašinske opreme grejanja i hlađenja, predviđen je savremen sistem za dojavu i gašenje požara. U sklopu suterena je odvojen prostor za toalete posetilaca a tavanski prostor je adaptiran u kancelarijski, sa pomoćnim prostorijama: sanitarnim blokom, malom priručnom kuhinjim i u jednom delu potkrovlja organizovan je stan za umetnika-gosta. 

U okviru projekta je urađeno i kompletno parterno uređenje kompleksa sa posebnim naglaskom na uklapanje u zaštićenu okolinu u kojoj se objekat nalazi. 

Površina objekta iznosi 905m².

povratak