Saobraćajni institut CIP :: Zaštićena kulturna i prirodna dobra http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zasticeneKulturnaIPrirodnaDobra/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/lubarda.jpg?thumbId=743&fileSize=9711&contentType=image/jpeg&lastModified=1276086178000 Saobraćajni institut CIP :: Zaštićena kulturna i prirodna dobra http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zasticeneKulturnaIPrirodnaDobra/rss.html Glavni projekat za rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju zgrade legata Petra Lubarde http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zasticeneKulturnaIPrirodnaDobra/story/368/Glavni+projekat+za+rekonstrukciju%2C+sanaciju+i+adaptaciju+zgrade+legata+Petra+Lubarde.html Zgrada je izgrađena u kompleksu zaštićene zone Dedinje. Komisija Sekretarijata za kulturu napravila je novi program za funkcionisanje Legata. Osnovni zadatak u projektu je bio da Legat čuva i prezentuje dela velikog slikara čiji značaj prelazi granice naše zemlje. U jednom delu zgrade biće restauriran stan sa pokućstvom umetnika i ateljeom, a postojaće i depo za čuvanje neizloženih slika i lične dokumentacije. U suterenu deo prostora je namenjen za garderobu i sanitarni blok za posetioce, mali saffe, salu za sastanke koji će zajedno moći da prime 30-40 posetilaca istovremeno. Da bi se u objektu obezbedili potrebni tehnički uslovi rada, predviđena je oprema po zahtevu savremene muzejske tehnologije. Određen je adekvatan prostor za smeštaj mašinske opreme grejanja i hlađenja, predviđen je savremen sistem za dojavu i gašenje požara. U sklopu suterena je odvojen prostor za toalete posetilaca a tavanski prostor je adaptiran u kancelarijski, sa pomoćnim prostorijama: sanitarnim blokom, malom priručnom kuhinjim i u jednom delu potkrovlja organizovan je stan za umetnika-gosta. U okviru projekta je urađeno i kompletno parterno uređenje kompleksa sa posebnim naglaskom na uklapanje u zaštićenu okolinu u kojoj se objekat nalazi. Površina objekta iznosi 905m².

Zgrada je izgrađena u kompleksu zaštićene zone Dedinje.

Komisija Sekretarijata za kulturu napravila je novi program za funkcionisanje Legata. 

Osnovni zadatak u projektu je bio da Legat čuva i prezentuje dela velikog slikara čiji značaj prelazi granice naše zemlje. U jednom delu zgrade biće restauriran stan sa pokućstvom umetnika i ateljeom, a postojaće i depo za čuvanje neizloženih slika i lične dokumentacije. U suterenu deo prostora je namenjen za garderobu i sanitarni blok za posetioce, mali saffe, salu za sastanke koji će zajedno moći da prime 30-40 posetilaca istovremeno. Da bi se u objektu obezbedili potrebni tehnički uslovi rada, predviđena je oprema po zahtevu savremene muzejske tehnologije. Određen je adekvatan prostor za smeštaj mašinske opreme grejanja i hlađenja, predviđen je savremen sistem za dojavu i gašenje požara. U sklopu suterena je odvojen prostor za toalete posetilaca a tavanski prostor je adaptiran u kancelarijski, sa pomoćnim prostorijama: sanitarnim blokom, malom priručnom kuhinjim i u jednom delu potkrovlja organizovan je stan za umetnika-gosta. 

U okviru projekta je urađeno i kompletno parterno uređenje kompleksa sa posebnim naglaskom na uklapanje u zaštićenu okolinu u kojoj se objekat nalazi. 

Površina objekta iznosi 905m².

]]>
Mon, 7 Jun 2010 21:44:23 +0100 Zaštićena kulturna i prirodna dobra http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zasticeneKulturnaIPrirodnaDobra/story/368/Glavni+projekat+za+rekonstrukciju%2C+sanaciju+i+adaptaciju+zgrade+legata+Petra+Lubarde
Projekat postojećeg stanja zgrade stare Vojne Akademije u ulici Resavska br.40 u Beogradu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zasticeneKulturnaIPrirodnaDobra/story/370/Projekat+postoje%C4%87eg+stanja+zgrade+stare+Vojne+Akademije+u+ulici+Resavska+br.40+u+Beogradu.html Projektom o postojećem stanju zgrade evidentirano je postojeće stanje objekta i time omogućeno da se izvrši kvalitetna priprema za izradu daljih faza projektovanja u skladu sa budućom namenom prostora. Analizirani su i objedinjeni svi podaci o konstrukciji, relevantni za utvrđivanje statičke podobnosti i postizanje bezbednosti , i objekta i budućih korisnika, pri mogućim, novim građevinskim intervencijama. Utvrđena je vrsta i kvalitet svih instalacija sa mestima priključaka na kompletnu spoljnu infrastrukturnu mrežu. Izrada ove projektne dokumentacije o postojećem stanju objekta prvi je korak da bi se pristupilo reorganizaciji prostora prema novom programskom sadržaju. Adekvatnom organizacijom prostora i savremenim tehnološkim uslovima, u domenu čuvanja i gazdovanja nad kulturnim dobrima koje Muzej poseduje, omogućiće se da i domaćoj i stranoj javnosti bude prezentovano blago Grada Beograda, a kustosima i naučnim istraživačima omoguće uslovi za rad koji su elementarna pretpostavka za rad ovako visoke ustanove. Površina objekta oko 11.000m2.

Projektom o postojećem stanju zgrade evidentirano je postojeće stanje objekta i time omogućeno da se izvrši kvalitetna priprema za izradu daljih faza projektovanja u skladu sa budućom namenom prostora. 

Analizirani su i objedinjeni svi podaci o konstrukciji, relevantni za utvrđivanje statičke podobnosti i postizanje bezbednosti , i objekta i budućih korisnika, pri mogućim, novim građevinskim intervencijama. Utvrđena je vrsta i kvalitet svih instalacija sa mestima priključaka na kompletnu spoljnu infrastrukturnu mrežu. Izrada ove projektne dokumentacije o postojećem stanju objekta prvi je korak da bi se pristupilo reorganizaciji prostora prema novom programskom sadržaju. 

Adekvatnom organizacijom prostora i savremenim tehnološkim uslovima, u domenu čuvanja i gazdovanja nad kulturnim dobrima koje Muzej poseduje, omogućiće se da i domaćoj i stranoj javnosti bude prezentovano blago Grada Beograda, a kustosima i naučnim istraživačima omoguće uslovi za rad koji su elementarna pretpostavka za rad ovako visoke ustanove.

Površina objekta oko 11.000m2.

]]>
Mon, 7 Jun 2010 21:55:26 +0100 Zaštićena kulturna i prirodna dobra http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zasticeneKulturnaIPrirodnaDobra/story/370/Projekat+postoje%C4%87eg+stanja+zgrade+stare+Vojne+Akademije+u+ulici+Resavska+br.40+u+Beogradu
Projekat postojećeg stanja zgrade Narodnog Muzeja u Beogradu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zasticeneKulturnaIPrirodnaDobra/story/372/Projekat+postoje%C4%87eg+stanja+zgrade+Narodnog+Muzeja+u+Beogradu.html Zgrada NARODNOG MUZEJA sagrađena je 1903.godine na severnozapadnoj strani Trga Republike, a ograničena ulicama Vasinom, Čika LJubinom i ulicom Laze Pačua. Ispred glavnog, službenog ulaza u zgradu, još 1882 godine podignut je spomenik Knezu Mihailu. Projektanti objekta, koji su dobili prvu nagradu na Konkursu 1901 godine, profesor arhitekta Andra Stevanović i arhitekta Nikola Nestorović, imajući u vidu značaj ustanove kakva je Uprava fondova, projektovali su palatu u maniru neorenesanse sa izvanrednom fasadnom plastikom i unutrašnjom dekoracijom. Na gradnji objekta učestvovali su tada najbolji izvođači građevinskih objekata i zanatlije i umetnici, poznati po kvalitetu izvođenja enterijerskih radova, uz obilno korišćenje tada najkvalitetnijih i plemenitih građevinskih materijala.

Zgrada NARODNOG MUZEJA sagrađena je 1903.godine na severnozapadnoj strani Trga Republike, a ograničena ulicama Vasinom, Čika LJubinom i ulicom Laze Pačua. Ispred glavnog, službenog ulaza u zgradu, još 1882 godine podignut je spomenik Knezu Mihailu. 

Projektanti objekta, koji su dobili prvu nagradu na Konkursu 1901 godine, profesor arhitekta Andra Stevanović i arhitekta Nikola Nestorović, imajući u vidu značaj ustanove kakva je Uprava fondova, projektovali su palatu u maniru neorenesanse sa izvanrednom fasadnom plastikom i unutrašnjom dekoracijom. Na gradnji objekta učestvovali su tada najbolji izvođači građevinskih objekata i zanatlije i umetnici, poznati po kvalitetu izvođenja enterijerskih radova, uz obilno korišćenje tada najkvalitetnijih i plemenitih građevinskih materijala. 

 Ova institucija čuva nacionalna kulturna dobra od najranijih arheoloških perioda pa do danas. Adaptaciju zgrade za potrebe Muzeja uradio je arhitekta Bojko Pavlović 1952 godine.

Od 1960-65 godine pristupa se novoj rekonstrukciji i adaptaciji postojećeg objekta, da bi se udovoljilo potrebama nove institucije u njoj. Tada se ponovo pristupa konzervatorsko- restauratorskim radovima. Ovaj projektantski zadatak poveren je arhitektima profesorima Aleksandru Deroku i Petru Anagnostiju a statički proračun arhitekti, kostrukteru, profesoru Oskaru Hrabovskom. Projektant enterijera je arhitekta Zoran Petrović.

Projektanti Saobraćajnog instituta CIP su izradili ažurnu tehničku dokumentaciju postojećeg stanja o objektu Narodnog muzeja. Utvrđen je fizički kapacitet objekta i valorizacija svih elemenata zgrade: stanje građevine, statička stabilnost, stanje fasada, enterijera, svih instalacija i bezbednosti objekta od vandalizma i požara.
Ukupna površina objekta iznosi oko 10.730m2.

]]>
Mon, 7 Jun 2010 21:58:08 +0100 Zaštićena kulturna i prirodna dobra http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zasticeneKulturnaIPrirodnaDobra/story/372/Projekat+postoje%C4%87eg+stanja+zgrade+Narodnog+Muzeja+u+Beogradu
Izrada planske i tehničke dokumentacije Generalnih, Idejnih i Glavnih projekata za objekte u okviru Železničko-turističkog kompleksa "Šarganska osmica" u Mokroj Gori http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zasticeneKulturnaIPrirodnaDobra/story/374/Izrada+planske+i+tehni%C4%8Dke+dokumentacije+Generalnih%2C+Idejnih+i+Glavnih+projekata+za+objekte+u+okviru+%C5%BDelezni%C4%8Dko-turisti%C4%8Dkog+kompleksa+%22%C5%A0arganska+osmica%22+u+Mokroj+Gori.html Projekti obuhvataju izgradnju, rekonstrukciju i revitalizaciju turističko- komercijalnih i železničkih objekata u okviru Železničkih stanica Mokra Gora, Jatare i Šargan Vitasi, u okviru Parka prirode Mokra Gora. Železnički objekti na pruzi uskog koloseka (železničke stanice, magacini, stražare itd.) su rekonstruisani i revitalizovani tako da dobiju komercijalno -turističku namenu u okviru jedinstvenog muzejskog kompleksa.

 Projekti obuhvataju izgradnju, rekonstrukciju i revitalizaciju turističko- komercijalnih i železničkih objekata u okviru Železničkih stanica Mokra Gora, Jatare i Šargan Vitasi, u okviru Parka prirode Mokra Gora.

Železnički objekti na pruzi uskog koloseka (železničke stanice, magacini, stražare itd.) su rekonstruisani i revitalizovani tako da dobiju komercijalno -turističku namenu u okviru jedinstvenog muzejskog kompleksa.

Dosad izvedeni objekti, ukupne površine oko 1.300m2, po glavnim projektima Saobraćajnog instituta CIP su:

• Konačište u Mokroj Gori 

• Turistički objekat Mokra Gora (rekonstrukcija Železničke stanice Mokra Gora)

• Turistički objekat Jatare (rekonstrukcija Železničke stanice Jatare) 

• Turistički objekat Šargan - Vitasi (rekonstrukcija Železničke stanice Šargan - Vitasi) 

• Turistički objekat "Stražara 101" u stanici Šargan-Vitasi

U toku je izrada Idejnog projekta za objekte turističko-komercijalnih i sportskih sadržaja, ukupne površine 4500 m2.

]]>
Mon, 7 Jun 2010 22:01:25 +0100 Zaštićena kulturna i prirodna dobra http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/zasticeneKulturnaIPrirodnaDobra/story/374/Izrada+planske+i+tehni%C4%8Dke+dokumentacije+Generalnih%2C+Idejnih+i+Glavnih+projekata+za+objekte+u+okviru+%C5%BDelezni%C4%8Dko-turisti%C4%8Dkog+kompleksa+%22%C5%A0arganska+osmica%22+u+Mokroj+Gori