Saobraćajni institut CIP :: Verski objekti http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/verskiObjekti/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/filic.jpg?thumbId=742&fileSize=6264&contentType=image/jpeg&lastModified=1276086066000 Saobraćajni institut CIP :: Verski objekti http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/verskiObjekti/rss.html Projekat crkve u selu Filić kod Novog Kneževca http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/verskiObjekti/story/362/Projekat+crkve+u+selu+Fili%C4%87+kod+Novog+Kne%C5%BEevca.html Selo Filić se nalazi u opštini Novi Kneževac, udaljeno od grada 10km. Crkveni objekat je započet 1993.godine. Urađeni su temelji u obliku krsta, pa su radovi obustavljeni zbog nepotpunog AG projekta. Urađen je novi projekat 2006. Crkveni objekat je postao rotonda, sa centralnom kupolom na stubovima, na susretu svodova. Odnos kruga i upisanog kvadrata, odnosno upisanog kruga korišten je pri dimenzionisanju svih oblikovnih elemenata. Svi zidovi su pune opeke i fasadne opeke. Svi betonski elementi su obloženi opekarskim proizvodima, da bi se omogućilo oslikavanje unutrašnjeg prostora fresko tehnikom.

 Selo Filić se nalazi u opštini Novi Kneževac, udaljeno od grada 10km. Crkveni objekat je započet 1993.godine. Urađeni su temelji u obliku krsta, pa su radovi obustavljeni zbog nepotpunog AG projekta. 

Urađen je novi projekat 2006. Crkveni objekat je postao rotonda, sa centralnom kupolom na stubovima, na susretu svodova. Odnos kruga i upisanog kvadrata, odnosno upisanog kruga korišten je pri dimenzionisanju svih oblikovnih elemenata. Svi zidovi su pune opeke i fasadne opeke. Svi betonski elementi su obloženi opekarskim proizvodima, da bi se omogućilo oslikavanje unutrašnjeg prostora fresko tehnikom.

]]>
Mon, 7 Jun 2010 21:17:21 +0100 Verski objekti http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/verskiObjekti/story/362/Projekat+crkve+u+selu+Fili%C4%87+kod+Novog+Kne%C5%BEevca
Glavni projekat kapije manastira Fenek http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/verskiObjekti/story/364/Glavni+projekat+kapije+manastira+Fenek.html U kompleksu manastira Fenek se izvodi kapija po ugledu na manastirsku kapiju iz 1904 godine. Pri materijalizaciji će biti primenjeni materijali koji su trajni ,a kojima se istovremeno postiže autentičnost kapije iz 1904 godine. Kapija će biti zidana opekom sa armirano betonskom skeletnom konstrukcijom. Na vrhu kapije je postavljen metalni krst koji je ankerovan za betonsku gredu. Kapija je snabdevana sa dva kandelabra po ugledu na autentične koji su postavljeni na centralnim stubovima kapije.

U kompleksu manastira Fenek se izvodi kapija po ugledu na manastirsku kapiju iz 1904 godine.

Pri materijalizaciji će biti primenjeni materijali koji su trajni ,a kojima se istovremeno postiže autentičnost kapije iz 1904 godine.

Kapija će biti zidana opekom sa armirano betonskom skeletnom konstrukcijom.

Na vrhu kapije je postavljen metalni krst koji je ankerovan za betonsku gredu.

Kapija je snabdevana sa dva kandelabra po ugledu na autentične koji su postavljeni na centralnim stubovima kapije.

 

]]>
Mon, 7 Jun 2010 21:29:30 +0100 Verski objekti http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/verskiObjekti/story/364/Glavni+projekat+kapije+manastira+Fenek
Glavni projekat kompleksa Crkvenog kulturnog centra Divčibare http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/verskiObjekti/story/366/Glavni+projekat+kompleksa+Crkvenog+kulturnog+centra+Div%C4%8Dibare.html Objekat crkvenog doma smešten je u okviru kompleksa Crkveno kulturnog centra Divčibare. Izgradnja Crkvenog doma-konaka, započeta je 2003.god, trajala je i tokom 2004.god, kada je izvedena suterenska etaža objekta sa pločom prizemlja, pa su radovi obustavljeni zbog izmenjenih potreba. Urađen je novi glavni projekat u Saobraćajnom institutu CIP, koji je obuhvatio i sanaciju započetih radova. Projekat predviđa da objekat crkvenog doma spratnosti Su +Pr+1S+ Pot, bude smeštajnog karaktera (restoran, sobe i apartmani) sa poslovnim prostorom i svim potrebnim pratećim sadržajima i neophodnim instalacijama. Ukupna površina objekta iznosi 1502 m2.

 Objekat crkvenog doma smešten je u okviru kompleksa Crkveno kulturnog centra Divčibare. Izgradnja Crkvenog doma-konaka, započeta je 2003.god, trajala je i tokom 2004.god, kada je izvedena suterenska etaža objekta sa pločom prizemlja, pa su radovi obustavljeni zbog izmenjenih potreba.

Urađen je novi glavni projekat u Saobraćajnom institutu CIP, koji je obuhvatio i sanaciju započetih radova.

Projekat predviđa da objekat crkvenog doma spratnosti Su +Pr+1S+ Pot, bude smeštajnog karaktera (restoran, sobe i apartmani) sa poslovnim prostorom i svim potrebnim pratećim sadržajima i neophodnim instalacijama.

Ukupna površina objekta iznosi 1502 m2.

]]>
Mon, 7 Jun 2010 21:33:06 +0100 Verski objekti http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/verskiObjekti/story/366/Glavni+projekat+kompleksa+Crkvenog+kulturnog+centra+Div%C4%8Dibare