štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekat stambeno-poslovnog kompleksa "Stepa Stepanović" u Beogradu

Godina realizacije: 2010

Lokacija stambeno-poslovnog kompleksa

Lokacija je na 6 km jugoistočno od centra Beograda, na površini od oko 42 ha, kompleksa bivše kasarne "Stepa Stepanović" na Voždovcu. Ova prostorna celina, poznata i kao kasarna „4. juli", izmenama i dopunama Generalnog plana Beograda, predviđena je za stanovanje i oivičena Voždovačkim kružnim putem na severu i Kumodraškom ulicom na istoku, a povezuje se sa ulicom Vojvode Stepe na zapadu, dok ga zelene površine okružuju sa juga

s1
lokacija stambeno-poslovnog kompleksa
lokacija stambeno-poslovnog kompleksa

Planski osnov - projektovanje

Urbanistički projekat, kao osnov za izradu tehničke dokumentacije, izradio je Urbanistički zavod Beograda. Saobraćajni institut CIP izradio je projekte prethodnih (geodetskih i geotehničkih radova) i pripremnih radova za kompleks. Završavaju se glavni projekti stambenih i stambeno poslovnih kao i javnih objekata - poslovno-komercijalnog kompleksa sa domom zdravlja i pijacom, jedan vrtić, dva obdaništa i dve škole. Deo stambeno poslovnih objekta kompleksa radi projektantska kuća ZAP iz Beograda. Saobraćajni institut CIP radi sve projekte saobraćajne i tehničke infrastrukture, parternog uređenja i ozelenjavanja slobodnih površina.

Stambeno-poslovni kompleks u brojkama

  • Površina kompleksa: 42,36 ha
  • Broj stanova: 4612
  • Broj lokalaČ 149
  • Bruto površina stambenih objekata: 440.000 m2
  • Bruto površina pratećih sadržaja: 19.000 m
  • Bruto površina poslovno-komercijalnih objekata: 55.000 m2
  • Ukupna dužina saobraćajnica: 10.500 m
  • Ukupno parking mesta: 4.799
s2

Infrastrukturna opremljenost

Predviđena je kompletna infrastrukturna opremljenost kompleksa:
elektroenergetske instalacije sa 29 novih trafo-stanica, telekomunikaciona mreža sa oko 1.000 telefonskih priključaka i optičkih kablova do svakog stana, toplovodni sistem daljinskog grejanja, vodovodna, protivpožarna i kanalizaciona infrastruktura.

Za potrebe napajanja objekata na stambeno poslovnom kompleksu "Stepa Stepanović" toplotnom energijom iz sistema daljinskog grejanja JKP "Beogradske elektrane", projektovan je magistralni toplovod nazivne dimenzije DN600 od toplane TO Voždovac do ulaska u kompleks "Stepa Stepanović", kao i tri magistralna toplovoda unutar samog kompleksa, sa kojih je po kompleksu razgranata široka mreža toplovoda. Ukupna dužina trase projektovane i izvedene toplovodne mreže iznosi oko 7 km. Magistralni toplovodi namenjeni su za potrošače unutar samog kompleksa, kao i potrošače za delove naselja Kumodraž 2, Braće Jerković 1, 2, 3 i Medaković. Ukupni toplotni kapacitet za pomenuto grejno područje iznosi oko 177 MW. U objektima na kompleksu je projektovano 57 primopredajnih toplotnih podstanica, preko kojih se toplotnom energijom snabdevaju svi objekti na kompleksu.  

Naselje Stepa-toplotna podstanica
Naselje Stepa-toplotna podstanica
Naselje Stepa-toplotna podstanica

Koncept uređenja prostora

Projektovanje prostora na najvišem je nivou sa stanovišta javnih sadržaja, dostupnosti i kvaliteta života u gradu, a sa stanovišta organizacije stanova, u skladu je sa trendovima u potražnji stanova u poslednjih nekoliko godina. U objektima će biti zastupljena široka struktura stanova, od garsonjera do četvorosobnih. U prizemljima su predviđeni i stanovi prilagođeni licima sa posebnim potrebama.

Konstrukcija objekata je takva da budućim vlasnicima omogućava da unutrašnji prostor prilagođavaju svojim potrebama. Planirane zgrade su postavljene kao slobodnostojeće, u formi otvorenog bloka. Svaki od objekata se sastoji iz više lamela. U zgradama koje su orijentisane prema središnjoj saobraćajnici kompleksa u prizemljima su planirani lokali. Svi prateći sadržaji definisani su u skladu sa potrebama i normativima za oko 13300 stanovnika.

U centralnom delu kompleksa planirana je parkovska površina i poslovno-komercijalni objekat sa svim sadržajima za snabdevanje, kulturni život stanovnika i zdravstvenu zaštitu.

s3
povratak