štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekat adaptacije i sanacije postojećih sportsko-rekreativnih objekata za uređenje kompleksa ” Opštinsko sportsko selo ” na teritoriji opštine Savski venac

Godina realizacije: 2009

Predmet projekta je adaptacija i sanacija postojećih sportskih terena i parterno uređenje predmetne lokacije uz Deligradsku ulicu u Beogradu. Projektom parternog uređenja predviđene su intervencije na celoj površini.

Prostor je koncipiran po grupama-vrstama sportova i potrebama rekreativaca kao i prema topografiji terena.

 Na glavnom ulazu iz Deligradske ulice, nalazi se portirnica za čuvara (kontrola ulaza). Na istom nivou uz postojeću škarpu a duž potpornog zida, nalaze se tri neograđena asfaltirana terena, plato sa trenažnim biciklima i montažni pomoćni objekat sa tremom.

Na nižem nivou se nalaze dva košarkaška terena sa poliuretanskom podlogom. Na sledećem, nižem nivou je parking (51 mesto). 

U centralnom delu kompleksa je smešten park sa opremom za igru dece (ljuljaške, klackalice, vrteške i sl.). Travnati teren koji se u kaskadama spušta ka amfiteatru, ispresecan je pešačkim stazama i stepenicama od lomljenog kamena, a na različitim nivoima su smešteni ozelenjeni platoi.

Na kraju parcele prema veterinarskom fakultetu, nalaze se četiri ograđena teniska terena od kojih dva imaju podlogu od šljake a dva akrilnu podlogu. I ovi tereni su postavljeni kaskadno prema prirodnoj konfiguraciji.

Uz glavnu pešačku stazu su raspoređene klupe, korpe za smeće, parkovsko osvetljenje. 

povratak