štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Idejno rešenje sportsko rekreativne zone kompleksa Pribojska banja

Godina realizacije: 2009

 Planirani sportsko rekreativni sadržaji nalaze se u zoni koja je važećim Planom detaljne regulacije dela Pribojske Banje predviđena za ovu namenu i za ovu zonu PDR je predviđena razrada Urbanističkim projektom.

Površina predviđena za sportsko rekreativnu namenu je ukupne površine oko 2,5ha, izraženog reljefa - u proseku oko 20m1 denivelacije po pravcu severoistok-jugozapad. 

Na predmetnim parcelama i ovim idejnim rešenjem, planirana je izgradnja sportsko - rekreativnog kompleksa, koji bi imao sledeće sadržaje: prizemni objekat, površine oko 580m2, dva otvorena terena za tenis na šljaci sa pripadajućim tribinama, jedan teren za košarku,tri otvorena terena za odbojku i trim staza dužine oko 700m, koja prolazi kroz pošumljeni deo kompleksa.

Sve parterno obrađene površine su ozelenjene i sve slobodne površine su pošumljene.

povratak