štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Idejni i glavni projekat sportske hale u Preševu

Godina realizacije: 2008

Projekat Sportske hale je funkcionalno, koncepcijski i konstruktivno podeljen na tri dela-celine:

Deo A. sportski i prateći sadržaji

Deo B. poslovni i komercijalni sadržaji

Deo V. administrativni i službeni sardžaji

Objekat Sportske hale u Preševu sa kapacitetima i sadržajima koji svojom funkcionalnom organizacijom omogućavaju, sem osnovne, sportsko-rekreativne namene, i zadovoljavanje dopunskih, uslužno-komercijalnih potreba korisnika. Kompleksne funkcije ovog objekta podržavaju i urađeni projekti termotehničkih, hidrotehničkih i elektrotehničkih instalacija za kapacitet od 1.500 gledalaca.

Površina objekta je 6000 m2.

1
povratak