štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Idejni i glavni projekat rekonstrukcije i nadgradnje objekta ulaznog aneksa uz sportsku halu FK ”Borac” Čačak

Godina realizacije: 2008

SL

Novo projektovani objekat u okviru jedinstvenog gabarita čine sledeće prostorno funkcionalne celine :

  • Centralni hol sa kontrolom ulaza i pratećim prostorijama u prizemlju

  • Uslužno komercijapni deo - kafe restoran u prizemlju i izložbeni prostor muzeja košarke na spratu. Za potrebe kafe restorana projektom je obuhvaćena i adaptacija prostorija ispod tribina u okviru hale.

  • Administrativni deo za rad uprave košarkaškog kluba i tehničkog osoblja na nivou sprata

Objekat je spratnosti P+1 povšine 515 m2 .

povratak