Saobraćajni institut CIP :: Sportski objekti http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/sportskiObjekti/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/DSC_8243.jpg?thumbId=1539&fileSize=39999&contentType=image/jpeg&lastModified=1397048101000 Saobraćajni institut CIP :: Sportski objekti http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/sportskiObjekti/rss.html Idejni i glavni projekat rekonstrukcije i nadgradnje objekta ulaznog aneksa uz sportsku halu FK ”Borac” Čačak http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/sportskiObjekti/story/344/Idejni+i+glavni+projekat+rekonstrukcije+i+nadgradnje+objekta+ulaznog+aneksa+uz+sportsku+halu+FK+%E2%80%9DBorac%E2%80%9D+%C4%8Ca%C4%8Dak.html Novoprojektovani objekat u okviru jedinstvenog gabarita čine sledeće prostorno funkcionalne celine : -Centralni hol sa kontrolom ulaza i pratećim prostorijama u prizemlju -Uslužno komercijapni deo - kafe restoran u prizemlju i izložbeni prostor muzeja košarke na spratu. Za potrebe kafe restorana projektom je obuhvaćena i adaptacija prostorija ispod tribina u okviru hale. -Administrativni deo za rad uprave košarkaškog kluba i tehničkog osoblja na nivou sprata Objekat je spratnosti P+1 povšine 515 m2 .

Novo projektovani objekat u okviru jedinstvenog gabarita čine sledeće prostorno funkcionalne celine :

  • Centralni hol sa kontrolom ulaza i pratećim prostorijama u prizemlju

  • Uslužno komercijapni deo - kafe restoran u prizemlju i izložbeni prostor muzeja košarke na spratu. Za potrebe kafe restorana projektom je obuhvaćena i adaptacija prostorija ispod tribina u okviru hale.

  • Administrativni deo za rad uprave košarkaškog kluba i tehničkog osoblja na nivou sprata

Objekat je spratnosti P+1 povšine 515 m2 .

]]>
Mon, 7 Jun 2010 18:20:08 +0100 Sportski objekti http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/sportskiObjekti/story/344/Idejni+i+glavni+projekat+rekonstrukcije+i+nadgradnje+objekta+ulaznog+aneksa+uz+sportsku+halu+FK+%E2%80%9DBorac%E2%80%9D+%C4%8Ca%C4%8Dak
Glavni projekat sportskog centra Fudbalskog Saveza Srbije - Stara Pazova http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/sportskiObjekti/story/326/Glavni+projekat+sportskog+centra+Fudbalskog+Saveza+Srbije+-+Stara+Pazova.html Sportski centar Fudbalskog Saveza Srbije je komleks namenjen za treninge i pripreme fudbalskih reprezentacija Srbije, a projektna dokumentacija je obuhvatila sledeće sadržaje: -Objekat spratnosti P+1 u centralnom delu kompleksa sa glavnim ulazom, ulazom za transfer sportista i ekonomskim ulazom. Centralni hol sa recepcijom i internet kafeom se prostire kroz obe etaže objekta. U njemu se nalaze vertiklne komunikacije: stepenište i lift, kao i ulazi u tri dela objekta.

Sportski centar Fudbalskog Saveza Srbije je komleks namenjen za treninge i pripreme fudbalskih reprezentacija Srbije, a projektna dokumentacija je obuhvatila sledeće sadržaje: 

  • Objekat spratnosti P+1 u centralnom delu kompleksa sa glavnim ulazom, ulazom za transfer sportista i ekonomskim ulazom. Centralni hol sa recepcijom i internet kafeom se prostire kroz obe etaže objekta. U njemu se nalaze vertiklne komunikacije: stepenište i lift, kao i ulazi u tri dela objekta.

  • Smeštajni deo organizovan u dva povezana dvoetažna trakta sa 34 dvokrevetne sobe i 2 apartmana po etaži i sa posebnim, kontrolisanim ulazom za transfer sportista, stepeništem i rum-servisom.

  • Blok uprave se nalazi uz centralni hol. U prizemlju je smešten restoran sa kuhinjskim blokom, sala za pres konferencije i aperitiv bar. Administrativni deo je na spratu i u okviru tog dela je višenamenska sala za stručne skupove, edukacije, i sl.

  • Sport servis je organizovan u smislu priprema i obavljanja sportskih aktivnosti, rekreacije i rehabilitacije sportista, a čine ga: medicinsko - rehabilitacioni sadržaji - ordinacije, hidro i elektro terapija, kao i prostori za masažu, teretana, spa centar sa saunom, zatim svlačionice, ekonomat i ostave. Preko centralnog hodnika sport servisa ostvarena je veza sa zatvorenim i otvorenim sportskim terenima.

  • Višenamenska sportska dvorana direktno povezana sa sport servisom.

  • Tehnički, prateći i pomoćni prostori sa nezavisnim ulazima, trafostanica, gasna podstanica, dizel agregat, magacini i radionice smešteni uz višenamensku salu i neophodni za kvalitetno funkcionisanje kompleksa. 

Ukupna površina objekta je oko 11000 m2.

U kompleksu su predviđena i: četiri fudbalska terena, dva trenažna boksa sa prirodnom travom i dva fudbalska terena sa veštačkom travom.

SPORTSKI CENTAR FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE biće jedan od najsavremenije opremljenih fudbalskih centara u Evropi, koji će sportistima pružiti najkvalitetniji nivo usluga kako u pogledu udobnog smeštaja tako i u pogledu raznovrsnih sportskih i rekreativnih aktivnosti.

 

Glavni projekat tribina u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi

 

Objekat tribina projektovan je kao 3. faza izgradnje, tj. nastavak 1. i 2. faze izgradnje kompleksa Sportskog centra Fudbalskog Savez Srbije u Staroj Pazovi na K.P. 4810/1 K.O. Stara Pazova.

Objekat tribina je kapaciteta 2453 sedećih mesta projektovanim u 15 redova, 5 mesta za osobe sa posebnim potrebama, 65 mesta u VIP loži i 58 mesta u loži za novinare, površine pod tribinama oko 2.300 m2.

Pri materijalizaciji objekta primenjeni su trajni i tehnološki  savremeni materijali. Izbor materijala je u skladu sa tehnološkim zahtevima, važećim propisima i standardima za datu vrstu objekta.

Projektom su predviđene sve potrebne instalacije za ovu vrstu objekta.

 

]]>
Mon, 7 Jun 2010 10:20:20 +0100 Sportski objekti http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/sportskiObjekti/story/326/Glavni+projekat+sportskog+centra+Fudbalskog+Saveza+Srbije+-+Stara+Pazova
Idejni i glavni projekat sportske hale u Preševu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/sportskiObjekti/story/346/Idejni+i+glavni+projekat+sportske+hale+u+Pre%C5%A1evu.html Projekat Sportske hale je funkcionalno, koncepcijski i konstruktivno podeljen na tri dela-celine

Projekat Sportske hale je funkcionalno, koncepcijski i konstruktivno podeljen na tri dela-celine:

Deo A. sportski i prateći sadržaji

Deo B. poslovni i komercijalni sadržaji

Deo V. administrativni i službeni sardžaji

Objekat Sportske hale u Preševu sa kapacitetima i sadržajima koji svojom funkcionalnom organizacijom omogućavaju, sem osnovne, sportsko-rekreativne namene, i zadovoljavanje dopunskih, uslužno-komercijalnih potreba korisnika. Kompleksne funkcije ovog objekta podržavaju i urađeni projekti termotehničkih, hidrotehničkih i elektrotehničkih instalacija za kapacitet od 1.500 gledalaca.

Površina objekta je 6000 m2.

]]>
Mon, 7 Jun 2010 18:53:17 +0100 Sportski objekti http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/sportskiObjekti/story/346/Idejni+i+glavni+projekat+sportske+hale+u+Pre%C5%A1evu
Idejno rešenje sportsko rekreativne zone kompleksa Pribojska banja http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/sportskiObjekti/story/350/Idejno+re%C5%A1enje+sportsko+rekreativne+zone+kompleksa+Pribojska+banja.html Planirani sportsko rekreativni sadržaji nalaze se u zoni koja je važećim Planom detaljne regulacije dela Pribojske Banje predviđena za ovu namenu i za ovu zonu PDR je predviđena razrada Urbanističkim projektom. Površina predviđena za sportsko rekreativnu namenu je ukupne površine oko 2,5ha, izraženog reljefa - u proseku oko 20m1 denivelacije po pravcu severoistok-jugozapad. Na predmetnim parcelama i ovim idejnim rešenjem, planirana je izgradnja sportsko - rekreativnog kompleksa, koji bi imao sledeće sadržaje: prizemni objekat, površine oko 580m2, dva otvorena terena za tenis na šljaci sa pripadajućim tribinama, jedan teren za košarku,tri otvorena terena za odbojku i trim staza dužine oko 700m, koja prolazi kroz pošumljeni deo kompleksa. Sve parterno obrađene površine su ozelenjene i sve slobodne površine su pošumljene.

 Planirani sportsko rekreativni sadržaji nalaze se u zoni koja je važećim Planom detaljne regulacije dela Pribojske Banje predviđena za ovu namenu i za ovu zonu PDR je predviđena razrada Urbanističkim projektom.

Površina predviđena za sportsko rekreativnu namenu je ukupne površine oko 2,5ha, izraženog reljefa - u proseku oko 20m1 denivelacije po pravcu severoistok-jugozapad. 

Na predmetnim parcelama i ovim idejnim rešenjem, planirana je izgradnja sportsko - rekreativnog kompleksa, koji bi imao sledeće sadržaje: prizemni objekat, površine oko 580m2, dva otvorena terena za tenis na šljaci sa pripadajućim tribinama, jedan teren za košarku,tri otvorena terena za odbojku i trim staza dužine oko 700m, koja prolazi kroz pošumljeni deo kompleksa.

Sve parterno obrađene površine su ozelenjene i sve slobodne površine su pošumljene.

]]>
Mon, 7 Jun 2010 19:09:49 +0100 Sportski objekti http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/sportskiObjekti/story/350/Idejno+re%C5%A1enje+sportsko+rekreativne+zone+kompleksa+Pribojska+banja
Idejni projekat kompleksa otvorenog kupališta u Arenđelovcu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/sportskiObjekti/story/348/Idejni+projekat+kompleksa+otvorenog+kupali%C5%A1ta+u+Aren%C4%91elovcu.html Projekat kompleksa je predvideo više sadržaja različitih namena, kao što su: otvoreni bazen, bazen za decu, bazen spora reka, tobogan, tereni za tenis, košarku, mini golf, dečje igralište, parking i objekate uslužno-komercijalnog i sanitarno-tehničkog karaktera.

Projekat kompleksa je predvideo više sadržaja različitih namena, kao što su: otvoreni bazen, bazen za decu, bazen spora reka, tobogan, tereni za tenis, košarku, mini golf, dečje igralište, parking i objekate uslužno-komercijalnog i sanitarno-tehničkog karaktera.

Površina objekata iznosi oko 1 982 m2, a otvorene površine iznose oko 17.450 m2.

]]>
Mon, 7 Jun 2010 19:02:36 +0100 Sportski objekti http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/sportskiObjekti/story/348/Idejni+projekat+kompleksa+otvorenog+kupali%C5%A1ta+u+Aren%C4%91elovcu
Idejni projekat sportskih baza u Vrnjačkoj banji http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/sportskiObjekti/story/354/Idejni+projekat+sportskih+baza+u+Vrnja%C4%8Dkoj+banji.html Postojeći kompleks otvorenog bazena nalazi se u blizini izvora "Snežnik" , na zaravni, u podnožju padine koja se spušta ka Vrnjačkoj reci. Ovim projektom predviđa se rekonstrukcija postojeće bazenske tehnike i trbina i izgradnja bazenske hale sa zatvorenim bazenima, objekta Po+Pr+2 sa pratećim sadržajima i parterno uređenje parcele . Novoprojektovani objekat zatrvorenih bazena je funkcionalno, koncepcijski i konstruktivno podeljen na četiri objekta: - vaterpolo bazen sa tribinama, dečji bazen i hol za publiku. Ovaj objekat ima zaseban ulaz za publiku kada se održavaju utakmice., -prostor za administraciju i korisnike bazena i usluga, kao i tehničke prostorije, -restoran kapaciteta 60 mesta, sa krovnom terasom, koji ima svoju kuhinju kao i tehničke prostorije, -tribine sa kabinama za presvlačenje i toaletima. Ovaj objekat se koristi samo u letnjem periodu kada je otvoren bazen u funkciji. Površina objekta je oko 7.267m2.

 Postojeći kompleks otvorenog bazena nalazi se u blizini izvora "Snežnik" , na zaravni, u podnožju padine koja se spušta ka Vrnjačkoj reci.

Ovim projektom predviđa se rekonstrukcija postojeće bazenske tehnike i trbina i izgradnja bazenske hale sa zatvorenim bazenima, objekta Po+Pr+2 sa pratećim sadržajima i parterno uređenje parcele .

Novoprojektovani objekat zatrvorenih bazena je funkcionalno, koncepcijski i konstruktivno podeljen na četiri objekta: 

- vaterpolo bazen sa tribinama, dečji bazen i hol za publiku. Ovaj objekat

ima zaseban ulaz za publiku kada se održavaju utakmice.,

-prostor za administraciju i korisnike bazena i usluga, kao i tehničke

prostorije, 

-restoran kapaciteta 60 mesta, sa krovnom terasom, koji ima svoju kuhinju kao i tehničke prostorije,

-tribine sa kabinama za presvlačenje i toaletima. Ovaj objekat se koristi samo u letnjem periodu kada je otvoren bazen u funkciji.

Površina objekta je oko 7.267m2.

]]>
Mon, 7 Jun 2010 19:24:54 +0100 Sportski objekti http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/sportskiObjekti/story/354/Idejni+projekat+sportskih+baza+u+Vrnja%C4%8Dkoj+banji
Glavni projekat adaptacije i sanacije postojećih sportsko-rekreativnih objekata za uređenje kompleksa ” Opštinsko sportsko selo ” na teritoriji opštine Savski venac http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/sportskiObjekti/story/356/Glavni+projekat+adaptacije+i+sanacije+postoje%C4%87ih+sportsko-rekreativnih+objekata+za+ure%C4%91enje+kompleksa+%E2%80%9D+Op%C5%A1tinsko+sportsko+selo+%E2%80%9D+na+teritoriji+op%C5%A1tine+Savski+venac.html Predmet projekta je adaptacija i sanacija postojećih sportskih terena i parterno uređenje predmetne lokacije uz Deligradsku ulicu u Beogradu. Projektom parternog uređenja predviđene su intervencije na celoj površini. Prostor je koncipiran po grupama-vrstama sportova i potrebama rekreativaca kao i prema topografiji terena. Na glavnom ulazu iz Deligradske ulice, nalazi se portirnica za čuvara (kontrola ulaza). Na istom nivou uz postojeću škarpu a duž potpornog zida, nalaze se tri neograđena asfaltirana terena, plato sa trenažnim biciklima i montažni pomoćni objekat sa tremom. Na nižem nivou se nalaze dva košarkaška terena sa poliuretanskom podlogom. Na sledećem, nižem nivou je parking (51 mesto).

Predmet projekta je adaptacija i sanacija postojećih sportskih terena i parterno uređenje predmetne lokacije uz Deligradsku ulicu u Beogradu. Projektom parternog uređenja predviđene su intervencije na celoj površini.

Prostor je koncipiran po grupama-vrstama sportova i potrebama rekreativaca kao i prema topografiji terena.

 Na glavnom ulazu iz Deligradske ulice, nalazi se portirnica za čuvara (kontrola ulaza). Na istom nivou uz postojeću škarpu a duž potpornog zida, nalaze se tri neograđena asfaltirana terena, plato sa trenažnim biciklima i montažni pomoćni objekat sa tremom.

Na nižem nivou se nalaze dva košarkaška terena sa poliuretanskom podlogom. Na sledećem, nižem nivou je parking (51 mesto). 

U centralnom delu kompleksa je smešten park sa opremom za igru dece (ljuljaške, klackalice, vrteške i sl.). Travnati teren koji se u kaskadama spušta ka amfiteatru, ispresecan je pešačkim stazama i stepenicama od lomljenog kamena, a na različitim nivoima su smešteni ozelenjeni platoi.

Na kraju parcele prema veterinarskom fakultetu, nalaze se četiri ograđena teniska terena od kojih dva imaju podlogu od šljake a dva akrilnu podlogu. I ovi tereni su postavljeni kaskadno prema prirodnoj konfiguraciji.

Uz glavnu pešačku stazu su raspoređene klupe, korpe za smeće, parkovsko osvetljenje. 

]]>
Sat, 7 Jun 2008 19:28:44 +0100 Sportski objekti http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/sportskiObjekti/story/356/Glavni+projekat+adaptacije+i+sanacije+postoje%C4%87ih+sportsko-rekreativnih+objekata+za+ure%C4%91enje+kompleksa+%E2%80%9D+Op%C5%A1tinsko+sportsko+selo+%E2%80%9D+na+teritoriji+op%C5%A1tine+Savski+venac