štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekat nadgradnje, rekonstrukcije i adaptacije Kombinovane dečje ustanove "Leptirić"

Godina realizacije: 2009 , Lokacija : Ralja

Postojeći objekat, spratnosti Su+Pr, nalazi se u Ralji opština Sopot u ul. Vuka Karadžića br. 4

1

Objekat površine oko 840m2 je izgrađen 1972. godine sa predviđenim kapacitetom za 50-oro dece. S obzirom da je broj dece koja su stalno prisutna 131, dogradnjom sprata se značajno povećava površina za smeštaj dece, a postojeće mešovite grupe bi se rasformirale u manje vaspitne grupe od kojih bi svaka imala svoju radnu sobu.

Projektom je predviđeno da se nadgradnja vrši iznad cele osnove postojećeg prizemlja i da sa postojećim objektom čini građevinsku, funkcionalnu i tehničku celinu, uz adaptaciju i postojeće etaže. Nova etaža prati gabarit prizemlja i njena površina iznosi 380m2.

Dvorište Kombinovane dečje ustanove „Leptirić" u Ralji sadrži slobodnu površinu oko 1700m2, namenjenu za igru, opremljenu dečjim spravama uz adekvatno ozelenjavanje kao i komunikacije.

Projekat je predvideo sve potrebne termotehničke, hidrotehničke i elektro instalacije, kako bi ovaj objekat mogao da odgovori zahtevnoj ulozi smeštaja i boravka dece. 

povratak