Saobraćajni institut CIP :: Predškolske i obrazovne ustanove http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/predskolskeIObrazovneUstanove/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/Decja ustanova u KaludjericiT.jpg?thumbId=827&fileSize=8448&contentType=image/jpeg&lastModified=1276605795000 Saobraćajni institut CIP :: Predškolske i obrazovne ustanove http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/predskolskeIObrazovneUstanove/rss.html Glavni projekat Osnovne škole u III Mesnoj zajednici na Bežanijskoj kosi, Novi Beograd projektovao je Saobraćajni institut CIP http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/predskolskeIObrazovneUstanove/story/627/Glavni+projekat+Osnovne+%C5%A1kole+u+III+Mesnoj+zajednici+na+Be%C5%BEanijskoj+kosi%2C+Novi+Beograd+projektovao+je+Saobra%C4%87ajni+institut+CIP.html Glavni projekat je predvideo izgradnju Osnovne škole u III Mesnoj zajednici na Bežanijskoj kosi u Beogradu, na parceli površine ~1,7 ha.

Objekat osnovne škole površine (R 7.242,60m²) je kapaciteta za 847 učenika i sadrži 32 učionice. Projektovano je igralište veličine 30 h 60 m uz atletsku stazu, tereni za košarku, odbojku, rukomet i skok u dalj. Osim učionica objekat poseduje i deo opšteg sadržaja gde je smeštena uprava škole, zdravstvena i socijalna zaštita.

Pri materijalizaciji objekta primenjeni su trajni i tehnološki savremeni materijali. Predviđeno je priključenje objekata osnovne škole na sistem daljinskog grejanja, dok je u okviru fiskulturne sale projektovano podno grejanje. Za distributivnu kuhinju, svlačionice, fiskulturnu salu i svečanu salu predviđeni su ventilacioni sistemi preko spoljnih komora dok je nastavni blok klimatizovan.

Telefonska, računarska i instalacija video nadzora izvedena po principu strukturnog kabliranja. Predviđene su IP kamere i prenos TV i radio signala i povezivanje računarske mreže sa internetom preko KDS-a. Predviđen je adresabilni sistem dojave požara sa infracrvenim detektorima pokreta, elektronsko ozvučenje i satna instalacija.

Sistem elektroinstalacija predviđa elektroenergetske i instalacije protivpaničnog osvetljenja objekta, spoljašnje osvetljenje kompleksa i gromobransku instalaciju, a u skladu sa izraženim aspektom protiv-požarne zaštite.

Saobraćajni institut CIP je angažovan i na poslovima stručnog nadzora na izgradnji ovog objekta.

]]>
Wed, 25 May 2011 14:24:25 +0100 Predškolske i obrazovne ustanove http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/predskolskeIObrazovneUstanove/story/627/Glavni+projekat+Osnovne+%C5%A1kole+u+III+Mesnoj+zajednici+na+Be%C5%BEanijskoj+kosi%2C+Novi+Beograd+projektovao+je+Saobra%C4%87ajni+institut+CIP
Glavni arhitektonsko-građevinski projekat za izgradnju Kombinovane dečije ustanove u Kaluđerici http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/predskolskeIObrazovneUstanove/story/330/Glavni+arhitektonsko-gra%C4%91evinski+projekat++za+izgradnju+Kombinovane+de%C4%8Dije+ustanove+u+Kalu%C4%91erici.html Objekat je spratnosti Po+NPR+VPR+1 i sastoji se iz dva trakta koji su međusobno povezani centralnim veznim delom. Objekat je namenjen za smeštaj 275 dece. Pored smeštajnog dela objekat ima i centralnu kuhinju sa pripadajućim magacinima,perionicu, garažu, kotlarnicu i trafo-stanicu. Parternim uređenjem predviđeni su svi neophodni sadržaji za igru dece, kao i pristupna saobraćajnica. Ukupna površina objekta je 3564,20m².

Objekat je spratnosti Po+NPR+VPR+1 i sastoji se iz dva trakta koji su međusobno povezani centralnim veznim delom.

Objekat je namenjen za smeštaj 275 dece. Pored smeštajnog dela objekat ima i centralnu kuhinju sa pripadajućim magacinima,perionicu, garažu, kotlarnicu i trafo-stanicu. Parternim uređenjem predviđeni su svi neophodni sadržaji za igru dece, kao i pristupna saobraćajnica. 

Ukupna površina objekta je 3564,20m².

 

]]>
Sun, 6 Jun 2010 19:28:04 +0100 Predškolske i obrazovne ustanove http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/predskolskeIObrazovneUstanove/story/330/Glavni+arhitektonsko-gra%C4%91evinski+projekat++za+izgradnju+Kombinovane+de%C4%8Dije+ustanove+u+Kalu%C4%91erici
Glavni projekat kombinovane dečje ustanove Mirijevo 2 http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/predskolskeIObrazovneUstanove/story/332/Glavni+projekat+kombinovane+de%C4%8Dje+ustanove+Mirijevo+2+.html Osnov za prostorni - projektni koncept vrtića bili su dobra osvetljenost i prostranost soba za boravak dece. Geometrija parcele i teren na padini su uslovili dispoziciju i oblik objekta tako da dva korpusa pod uglom od 90º formiraju čvrst front prema ulici a unutar parcele plato i dvorište prema ozelenjenoj padini na jugu. Grupne sobe u prizemlju i na spratu su orijentisane ka dvorištu a ispod kraćeg korpusa, niz padinu, formirana je ekonomsko-tehnička etaža u suterenu, sa izdvojenom pristupnom saobraćajnicom. Na fasadi se smenjuju opeka i cement-kompozitne ploče dok elementi od drveta: ograda trema, pergole, nadstrešnica i vidni rogovi krovne konstrukcije, prenose vizuelno težište na dvorište. Projekat je predvideo sve potrebne termotehničke, hidrotehničke i elektro instalacije, kako bi ovaj objekat mogao da odgovori zahtevnoj ulozi smeštaja i boravka dece. Objekat je predviđen za boravak 270 dece. Neto površina objekta je 2200m2.

Osnov za prostorni - projektni koncept vrtića bili su dobra osvetljenost i prostranost soba za boravak dece. Geometrija parcele i teren na padini su uslovili dispoziciju i oblik objekta tako da dva korpusa pod uglom od 90º formiraju čvrst front prema ulici a unutar parcele plato i dvorište prema ozelenjenoj padini na jugu. Grupne sobe u prizemlju i na spratu su orijentisane ka dvorištu a ispod kraćeg korpusa, niz padinu, formirana je ekonomsko-tehnička etaža u suterenu, sa izdvojenom pristupnom saobraćajnicom. Na fasadi se smenjuju opeka i cement-kompozitne ploče dok elementi od drveta: ograda trema, pergole, nadstrešnica i vidni rogovi krovne konstrukcije, prenose vizuelno težište na dvorište. 

Projekat je predvideo sve potrebne termotehničke, hidrotehničke i elektro instalacije, kako bi ovaj objekat mogao da odgovori zahtevnoj ulozi smeštaja i boravka dece.

Objekat je predviđen za boravak 270 dece.

Neto površina objekta je 2200m2.

]]>
Sun, 6 Jun 2010 21:53:46 +0100 Predškolske i obrazovne ustanove http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/predskolskeIObrazovneUstanove/story/332/Glavni+projekat+kombinovane+de%C4%8Dje+ustanove+Mirijevo+2+
Glavni projekat nadgradnje, rekonstrukcije i adaptacije Kombinovane dečje ustanove "Leptirić" http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/predskolskeIObrazovneUstanove/story/336/Glavni+projekat+nadgradnje%2C+rekonstrukcije+i+adaptacije++Kombinovane+de%C4%8Dje+ustanove+%22Leptiri%C4%87%22.html Postojeći objekat, spratnosti Su+Pr, nalazi se u Ralji opština Sopot u ul. Vuka Karadžića br. 4. Objekat površine oko 840m2 je izgrađen 1972. godine sa predviđenim kapacitetom za 50-oro dece. S obzirom da je broj dece koja su stalno prisutna 131, dogradnjom sprata se značajno povećava površina za smeštaj dece, a postojeće mešovite grupe bi se rasformirale u manje vaspitne grupe od kojih bi svaka imala svoju radnu sobu.

Postojeći objekat, spratnosti Su+Pr, nalazi se u Ralji opština Sopot u ul. Vuka Karadžića br. 4

Objekat površine oko 840m2 je izgrađen 1972. godine sa predviđenim kapacitetom za 50-oro dece. S obzirom da je broj dece koja su stalno prisutna 131, dogradnjom sprata se značajno povećava površina za smeštaj dece, a postojeće mešovite grupe bi se rasformirale u manje vaspitne grupe od kojih bi svaka imala svoju radnu sobu.

Projektom je predviđeno da se nadgradnja vrši iznad cele osnove postojećeg prizemlja i da sa postojećim objektom čini građevinsku, funkcionalnu i tehničku celinu, uz adaptaciju i postojeće etaže. Nova etaža prati gabarit prizemlja i njena površina iznosi 380m2.

Dvorište Kombinovane dečje ustanove „Leptirić" u Ralji sadrži slobodnu površinu oko 1700m2, namenjenu za igru, opremljenu dečjim spravama uz adekvatno ozelenjavanje kao i komunikacije.

Projekat je predvideo sve potrebne termotehničke, hidrotehničke i elektro instalacije, kako bi ovaj objekat mogao da odgovori zahtevnoj ulozi smeštaja i boravka dece. 

]]>
Sun, 6 Jun 2010 22:09:28 +0100 Predškolske i obrazovne ustanove http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/predskolskeIObrazovneUstanove/story/336/Glavni+projekat+nadgradnje%2C+rekonstrukcije+i+adaptacije++Kombinovane+de%C4%8Dje+ustanove+%22Leptiri%C4%87%22
Glavni projekat kombinovane dečje ustanove u ulici Tomasa Edisona broj 1 u Sremčici – II faza izgradnje http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/predskolskeIObrazovneUstanove/story/334/Glavni+projekat+kombinovane+de%C4%8Dje+ustanove+u+ulici+Tomasa+Edisona+broj+1+u+Srem%C4%8Dici+%E2%80%93+II+faza+izgradnje.html Projekat je predvideo objekat koji sa objektom I faze izgradnje formira, sa ulične strane ravan „ front “, a sa dvorišne strane zaklonjeni prostor za igru dece. Glavni ulaz je iz pravca ulice, rezervni sa boka. Orijentacija dečjih soba sever-jug i severo-zapad jugo-istok. Hol, iz koga se izlazi u dvorište, deli 1667prizemlje na ekonomski deo – jedno krilo (kuhinja, perionica) i deo sa prostorijama za osoblje i decu – drugo krilo. Sprat je rezervisan za prostorije za osoblje i decu u oba krila. Objekat ima i podrumsku etažu. Ostvarena je veza sa postojećim objektom preko ekonomskih blokova. Projekat je predvideo sve potrebne termotehničke, hidrotehničke i elektro instalacije, kako bi ovaj objekat mogao da odgovori zahtevnoj ulozi smeštaja i boravka dece. Predviđen je za boravak 181 deteta. Neto površina je oko 1920 m2.

Projekat je predvideo objekat koji sa objektom I faze izgradnje formira, sa ulične strane ravan „ front ", a sa dvorišne strane zaklonjeni prostor za igru dece. 

 Glavni ulaz je iz pravca ulice, rezervni sa boka. Orijentacija dečjih soba sever-jug i severo-zapad jugo-istok. Hol, iz koga se izlazi u dvorište, deli 1667prizemlje na ekonomski deo - jedno krilo (kuhinja, perionica) i deo sa prostorijama za osoblje i decu - drugo krilo. Sprat je rezervisan za prostorije za osoblje i decu u oba krila. Objekat ima i podrumsku etažu. Ostvarena je veza sa postojećim objektom preko ekonomskih blokova.

Projekat je predvideo sve potrebne termotehničke, hidrotehničke i elektro instalacije, kako bi ovaj objekat mogao da odgovori zahtevnoj ulozi smeštaja i boravka dece. 

Predviđen je za boravak 181 deteta.

Neto površina je oko 1920 m2.

]]>
Sun, 6 Jun 2010 21:57:29 +0100 Predškolske i obrazovne ustanove http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/predskolskeIObrazovneUstanove/story/334/Glavni+projekat+kombinovane+de%C4%8Dje+ustanove+u+ulici+Tomasa+Edisona+broj+1+u+Srem%C4%8Dici+%E2%80%93+II+faza+izgradnje
Idejni i glavni projekat rekonstrukcije i dogradnje O.Š. Bora Lazić u Vlaškoj http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/predskolskeIObrazovneUstanove/story/338/Idejni+i+glavni+projekat+rekonstrukcije+i+dogradnje+O.%C5%A0.+Bora+Lazi%C4%87+u+Vla%C5%A1koj.html Predmet projekta je rekonstrukcija postojećeg objekta škole, dogradnja sanitarnog čvora i fiskulturne sale i parterno uređenje dvorišta. Ukupna površina objekta je 2030 m2.

Predmet projekta je rekonstrukcija postojećeg objekta škole, dogradnja sanitarnog čvora i fiskulturne sale i parterno uređenje dvorišta. 

Ukupna površina objekta je 2030 m2.

 

]]>
Sun, 6 Jun 2010 22:28:55 +0100 Predškolske i obrazovne ustanove http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/predskolskeIObrazovneUstanove/story/338/Idejni+i+glavni+projekat+rekonstrukcije+i+dogradnje+O.%C5%A0.+Bora+Lazi%C4%87+u+Vla%C5%A1koj
Glavni projekat sanacije, adaptacije i dogradnje objekta fiskulturne sale Osnovne škole "Branko Radičević"u Štavlju http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/predskolskeIObrazovneUstanove/story/340/Glavni+projekat+sanacije%2C+adaptacije+i+dogradnje+objekta+fiskulturne+sale++Osnovne+%C5%A1kole+%22Branko+Radi%C4%8Devi%C4%87%22u+%C5%A0tavlju+.html Predmet obrade ovog Glavnog projekta je postojeći objekat koji se sastoji iz dve funkcionalno razdvojene, ali konstruktivno povezane celine, i to, iz stambenog dela bivšeg objekta Doma kulture, i fiskulturne sale ( bivše sale Doma kulture) , neposredno uz Osnovnu školu "Branko Radičević". Površina objekta je 325 m2.

Predmet obrade ovog Glavnog projekta je postojeći objekat koji se sastoji iz dve funkcionalno razdvojene, ali konstruktivno povezane celine, i to, iz stambenog dela bivšeg objekta Doma kulture, i fiskulturne sale ( bivše sale Doma kulture) , neposredno uz Osnovnu školu "Branko Radičević".

Površina objekta je 325 m2. 

 

]]>
Sun, 6 Jun 2010 22:38:45 +0100 Predškolske i obrazovne ustanove http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/predskolskeIObrazovneUstanove/story/340/Glavni+projekat+sanacije%2C+adaptacije+i+dogradnje+objekta+fiskulturne+sale++Osnovne+%C5%A1kole+%22Branko+Radi%C4%8Devi%C4%87%22u+%C5%A0tavlju+