štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Idejno rešenje, idejni i glavni projekat za izgradnju ogranka doma zdravlja "Milivoje Stojković" Grocka u Kaluđerici

Godina realizacije: 2009

U projektu su obrađeni funkcionalni zahtevi u skladu sa Medicinskim programom, koji podrazumevaju diferenciranost objekta u horizontalnom i vertikalnom smislu, uz aspekte lokacije-nagib terena i istaknuti zahtev za racionalnošću, sa spratnošću NP+P+2.

Horizontalna komunikacija povezuje dva bloka (kubusa), čije podužne ose zaklapaju ugao od 90º. Potreba za realizacijom sadržaja u nivou prizemlja i niskog prizemlja, uslovila je maksimalno korišćenje raspoloživog terena u tom delu, kao i formiranje potrebnog broja ulaza. Na taj način određen je i osnovni volumen objekta koji se u zoni prizemlja i niskog prizemlja "izbačajem" prilagođava pristupnoj ulici Kralja Petra I.

Na površini od 2180m2 definisani su svi neophodni sadržaji primarne zdravstvene zaštite: hitan prijem, ambulante za decu i odrasle, ultrazvučna dijagnostika, rentgen kabinet i apoteka, sa potrebnim termotehničkim, elektrotehničkim i hidrotehničkim instalacijama u skladu sa složenim tehnološkim zahtevima.

povratak