Saobraćajni institut CIP :: Objekti zdravstva http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/objektiZdravstva/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/zdravstvo.jpg?thumbId=745&fileSize=8984&contentType=image/jpeg&lastModified=1276087593000 Saobraćajni institut CIP :: Objekti zdravstva http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/objektiZdravstva/rss.html Idejno rešenje, glavni projekat za adaptaciju i sanaciju XIII etaže objekta VMA - Beograd http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/objektiZdravstva/story/324/Idejno+re%C5%A1enje%2C+glavni+projekat+za+adaptaciju+i+sanaciju+XIII+eta%C5%BEe+objekta+VMA+-+Beograd.html Predmet projekta je adaptacija i sanacija XIII etaže objekta VMA. Projektom je predviđena delimična promena namene postojećeg prostora, korisne površine oko 4800m2. Novoprojektovani prostor XIII etaže je organizovan u funkciji visokokategorizovanog apartmanskog smeštaja pacijenata (45 apartmana), sa specijalizovanim dijagnostičkim službama u funkciji pružanja najvišeg nivoa individualne medicinske nege i lečenja. Uz smeštajne kapacitete predviđeni su i savremeni dijagnostički centri: ultrazvučna dijagnostika, eho kardiografija, očna dijagnostika, ušna dijagnostika, neurološka dijagnostika, gastroenterološka dijagnostika i fizijatrija, kao i sale za hirurške intervencije. Celokupan prostor biće pod dvadesetčetvoročasovnim medicinskim nadzorom najstručnijih medicinskih timova i osoblja koje će korisnicima omogućiti i druge servisne usluge na nivou visokokategorizovanih smeštajnih kapaciteta.

 Predmet projekta je adaptacija i sanacija XIII etaže objekta VMA. Projektom je predviđena delimična promena namene postojećeg prostora, korisne površine oko 4800m2. Novoprojektovani prostor XIII etaže je organizovan u funkciji visokokategorizovanog apartmanskog smeštaja pacijenata (45 apartmana), sa specijalizovanim dijagnostičkim službama u funkciji pružanja najvišeg nivoa individualne medicinske nege i lečenja. Uz smeštajne kapacitete predviđeni su i savremeni dijagnostički centri: ultrazvučna dijagnostika, eho kardiografija, očna dijagnostika, ušna dijagnostika, neurološka dijagnostika, gastroenterološka dijagnostika i fizijatrija, kao i sale za hirurške intervencije. Celokupan prostor biće pod dvadesetčetvoročasovnim medicinskim nadzorom najstručnijih medicinskih timova i osoblja koje će korisnicima omogućiti i druge servisne usluge na nivou visokokategorizovanih smeštajnih kapaciteta.

]]>
Sun, 6 Jun 2010 09:19:11 +0100 Objekti zdravstva http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/objektiZdravstva/story/324/Idejno+re%C5%A1enje%2C+glavni+projekat+za+adaptaciju+i+sanaciju+XIII+eta%C5%BEe+objekta+VMA+-+Beograd
Idejno rešenje, idejni i glavni projekat za izgradnju ogranka doma zdravlja "Milivoje Stojković" Grocka u Kaluđerici http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/objektiZdravstva/story/322/Idejno+re%C5%A1enje%2C+idejni+i+glavni+projekat+za+izgradnju+ogranka+doma+zdravlja+%22Milivoje+Stojkovi%C4%87%22+Grocka+u+Kalu%C4%91erici.html U projektu su obrađeni funkcionalni zahtevi u skladu sa Medicinskim programom, koji podrazumevaju diferenciranost objekta u horizontalnom i vertikalnom smislu, uz aspekte lokacije-nagib terena i istaknuti zahtev za racionalnošću, sa spratnošću NP+P+2.

U projektu su obrađeni funkcionalni zahtevi u skladu sa Medicinskim programom, koji podrazumevaju diferenciranost objekta u horizontalnom i vertikalnom smislu, uz aspekte lokacije-nagib terena i istaknuti zahtev za racionalnošću, sa spratnošću NP+P+2.

Horizontalna komunikacija povezuje dva bloka (kubusa), čije podužne ose zaklapaju ugao od 90º. Potreba za realizacijom sadržaja u nivou prizemlja i niskog prizemlja, uslovila je maksimalno korišćenje raspoloživog terena u tom delu, kao i formiranje potrebnog broja ulaza. Na taj način određen je i osnovni volumen objekta koji se u zoni prizemlja i niskog prizemlja "izbačajem" prilagođava pristupnoj ulici Kralja Petra I.

Na površini od 2180m2 definisani su svi neophodni sadržaji primarne zdravstvene zaštite: hitan prijem, ambulante za decu i odrasle, ultrazvučna dijagnostika, rentgen kabinet i apoteka, sa potrebnim termotehničkim, elektrotehničkim i hidrotehničkim instalacijama u skladu sa složenim tehnološkim zahtevima.

]]>
Sun, 6 Jun 2010 09:05:34 +0100 Objekti zdravstva http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/tehnickaDokumentacija/arhitektonskiProjekti/objektiZdravstva/story/322/Idejno+re%C5%A1enje%2C+idejni+i+glavni+projekat+za+izgradnju+ogranka+doma+zdravlja+%22Milivoje+Stojkovi%C4%87%22+Grocka+u+Kalu%C4%91erici