štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Idejni projekat Kompleksa pijace Đeram

Godina realizacije: 2008

Postojeća pijaca Smederevski Đeram sa nalazi u stambenom tkivu na teritoriji opštine Zvezdara, između Bulevara kralja Aleksandra i ulica Pećske, Đakovačke i Živka Karabiberovića, prema kojoj gravitira veliki broj stanovnika iz okruženja. Kako se u celoj gravitacionoj zoni, prema Detaljnom regulacionom planu, predviđa rekonstrukcija gradskih blokova u smislu povećanja broja stanova i stanovnika nameće se potreba da se ova pijaca rekonstruiše, da bi zadovoljila buduće zahteve korisnika.

Idejnim projektom pijace planirano je da se novoprojektovani objekti uklope u postojeću i planiranu morfologiju obodnih blokova. Uz Bulevar je predviđena izgradnja dva visoka objekata, prizemlje i pet spratova, a ka donjem delu je planirana niža spratnost. Kako su spratne visine pijačnog dela visoke, a i kako je teren u padu, to će se donji deo kompleksa pijace uklopiti svojom visinom i gabaritom u planiranu morfologiju obodnih blokova.

1
 

Projekat je predvideo da se buduća pijaca Smederevski Đeram sastoji od više komplementarnih sadržaja koji će činiti jednu funkcionalnu celinu. Pre svega to će biti sadržaj otvorene zelene pijace, cvetne pijace, zatim zone malih lokala, trgovine, ugostiteljstva i poslovanja. Svaki od pojedinačnih sadržaja funkcionisaće nezavisno ali zajedno će činiti jedan složen sklop moderne trgovine, tj. tržni centar, opremljen svim neophodnim instalacijama i vertikalnim transportom.

U kompleksu pijace Smederevski Đeram predviđeno je da se izgrade objekti ukupne bruto površine od oko 32.000 m2, od toga nadzemnih etaža u površini od oko 18.000 m2 i podzemnih etaža i garaža u površini od oko 14.000 m2.
povratak