Enterijeri

Glavni projekat enterijera zgrade Ministarstva za spoljne poslove Republike Srbije

Vertikala "D1" zgrade Ministarstva spoljnih poslova sanirana je posle NATO bombardovanja u periodu 2002-2003.godine. Glavnim projektom enterijera obuhvaćena je površina od ...

detaljnije

Izrada idejnog i glavnog arhitektonsko-građevinskog projekta sa glavnim projektom enterijera za adaptaciju Velike sale Skupštine APV u Novom Sadu

Objekat Skupštine Vojvodine osim elemenata originalnog enterijera ima i elemente enterijera iz kasnijeg perioda koji je usled permanentne upotrebe od skoro 50 god. potpuno ...

detaljnije

Idejno rešenje, glavni projekat adaptacije i sanacije bioskopa Jugoslavije za potrebe malog pozorišta "Duško Radović" - Beograd

Predmet projekta je adaptacija i sanacija postojećih kapaciteta bioskopa za potrebe pozorišta "Duško Radović". Ukupna neto površine je 1925.80m2 i ukupne bruto površina je ...

detaljnije

Glavni projekat enterijera saobraćajnog instituta CIP

U cilju poboljšanja uslova rada u Saobraćajnom institutu CIP, pristupilo se izradi projekta enterijera. Projektom su predviđeni savremeni materijali koji se ugrađuju suvim ...

detaljnije