štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom izgradnje optičke infrastrukture na železničkoj mreži Srbije

Godina realizacije: 2006

Utvrđivanje opravdanosti realizacije investicije - izgradnje optičke infrastrukture u skladu sa Generalnim projektom na osnovu odredbi Zakona o planiranju i izgradnji i Pravilnika o sadržini, obimu i načinu izrade Prethodne studije opravdanosti i Studije opravdanosti za izgradnju objekata. 

Na osnovu strukture očekivanih investicija u izgradnju optičkog kabla i izvršene procene dodatnih ulaganja u telekomunikacionu opremu i privodne optičke kablove, kao i na osnovu sprovedenih analiza i utvrđenih rezultata, Prethodna studija opravdanosti dokazuje prethodnu finansijsku, društvenu i ekonomsku opravdanost planiranih investicija, tako da se može zaključiti da je konačni cilj projektovanje, izgradnja i eksploatacija telekomunikacionog sistema za potrebe preduzeća JP „Železnice Srbije", kao i za druge zainteresovane korisnike. 

Utvrđeni finansijski pokazatelji se za posmatranu varijantu nalaze u zoni isplativosti projekta, što upućuje na zaključak da se sa finansijskog aspekta radi o rentabilnom ulaganju. Za JP „Železnice Srbije" je utvrđena nedvosmislena isplativost realizacije predviđene investicije, gde u ulaganju JP "Železnice Srbije" ulaže sopstvene koridore i postojeću građevinsku infrastrukturu. Projekcijom očekivanih prihoda koji bi nastali realizacijom planirane investicije, utvrđeni su potencijalni prihodi za zainteresovane subjekte.
povratak