štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Izrada studije i prateće tehničke dokumentacije za finansiranje završetka beogradskog železničkog čvora od strane Kuvajtskog fonda za razvoj

Godina realizacije: 2011.

Projekat se sastoji iz ekonomsko-finansijskog i tehničkog dela. U okviru ekonomsko-finansijskog dela izvršeno je istraživanje tržišta i sprovedena uglavnom ekonomska analiza. U okviru tehničkog dela definisani su cilj i opis projekta, utvrđene su njegove osnovne tehničke komponente, data je procena troškova realizacije sa strukturom investicija, i sa dinamičkim i finansijskim planom implementacije projekta. Pored navedenog, u ovom delu, dat je i uticaj projekta na životnu sredinu, razmotreno je pitanje eksploatacije, održavanja i potreba za obukom.

povratak