štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Studije problemi vodosnabdevanja u objektima JP "Železnice Srbije"

Godina realizacije: 2006 - 2007

Za potrebe JP "Železnice Srbije", u periodu od 2006. do 2007. realizovana je studija " Problemi vodosnabdevanja u objektima JP "Železnice Srbije". Istraživanja su sprovedena u više faza, a dobijeni rezultati su sistematizovani na sledeći način:

• dobijena je kompletna slika kvaliteta vode za piće u svim objektima JP "Železnice Srbije", 

• dat je prikaz hidrogeoloških karakteristika terena, 

• dat je presek stanja vodovodnih instalacija, 

• urađen je katastar zagađivača, 

• izvršena je procena ugroženosti korisnika, 

• predloženi su prioriteti za rešavanje identifikovanih problema i mere zaštite.

povratak