štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Strategija razvoja opštine Pančevo

Godina realizacije: 2005

U skladu sa Projektnim zadatkom i metodologijom, izrada studije "Strategija razvoja opštine Pančevo" se odvijala kroz tri faze, pri čemu je iza svake faze sledila stručna ili javna rasprava kako bi se na osnovu primedbi, sugestija i dodatnih informacija, vršila potrebna dogradnja i razrada Studije do završne verzije.

U prvoj fazi je urađen polazni materijal pod naslovom Preliminarno definisanje uslova i pretpostavki budućeg razvoja opštine Pančevo o kome je vođena stručna rasprava između Naručioca i Obrađivača. Na osnovu te rasprave i dodatnih istraživanja, sačinjena je Prva verzija nacrta u decembru 2004. godine, koja je tokom meseca marta bila na raspravi na svim Odborima i telima Regionalne privredne Komore i na stručnim telima Naručioca (Direkcije za izgradnju i uređenje Pančeva), a u aprilu 2005. godine izvršena je prezentacija rukovodstvu Opštine Pančevo.

U drugoj fazi Saobraćajni institut CIP je, na osnovu sugestija iz javne rasprave i u međuvremenu objavljenih dokumenata urađenih na nivou Republike i Pokrajine o održivom razvoju (Nacionalna strategija Srbije za pridruživanje SCG evropskoj Uniji, Vlada RS, jun 2005. godine; Deklaracija o održivom razvoju u gradovima Srbije i, Strategija lokalnog održivog razvoja, SKG, maj 2005.) i drugih izvora, izvršio odgovarajuće izmene i dopune prvobitnog nacrta.

U trećoj fazi, izmenjen i dopunjen Nacrt Strategije razvoja opštine Pančevo je posle prezentacije stručnom skupu organizovanom od strane Naručioca u julu 2005. preko opštinskog sajta na Internetu bio dostupan građanima Pančeva, ostalim zainteresovanim subjekatima i široj stručnoj i političkoj javnosti sa mogućnošću reagovanja do 15.septebra 2005.godine. Po isteku tog roka i dobijenog Detaljnog izveštaja Komisije za stručni nadzor o konačnoj verziji Nacrta Strategije razvoja Pančeva sa predlozima i primedbama iz septembra 2005.godine, urađena je konačna verzija Studije.

Saobraćajni institut CIP je ovakav složen postupak izrade Strategije je sproveo uz uvažavanje savremenih principa planiranja održivog razvoja, a naročito poštujući zahteve da se ona izrađuje na transparentan način radi usaglašavanja interesa i ciljeva razvoja, kao i uz odgovornost svih subjekata lokalne zajednice.

povratak