štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Studija - definisanje elemenata strategije potpune integracije sistema gradsko - prigradske železnice "Beovoz" u sistem javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika u Beogradu

 Polazeći od činjenice da se transportni sitem grada Beograda neprestano razvija sa ciljem postizanja i očuvanja održivosti, nametnula se potreba za usklađivanjem i objedinjavanjem niza funkcija pojedinih aktera unutar gradskog transportnog sistema. Podsistem "Beovoz" je deo transportnog sistema Železnice Srbije sa primarnom funkcijom obavljanja prevoza putnika na relacijama unutar Beogradskog železničkog čvora sa pojedinim produženim linijama prema širem gravitacionom području grada Beograda (Valjevo, Mladenovac, Stara Pazova, Pančevo). U okviru ove funkcije, podsistem "Beovoz" obavlja i funkciju prevoza putnika unutar gradskog područja Beograda na relacijama: Batajnica - Pančevački most (Ovča), Batajnica - Resnik i Resnik - Pančevački most(Ovča). Obim usluga i nivo kvaliteta usluga koje pruža ovaj podsistem nije na zadovoljavajućem nivou pa je u studiji dat predlog mera i aktivnosti, kao i mogući modeli organizacije i upravljanja "Beovozom" u cilju integracije u sistem javnog gradskog prevoza putnika u Beogradu .

povratak