štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Istraživanje transportnog tržišta u putničkom saobraćaju i prisutnost železnice na njemu - II faza

Godina realizacije: 2008

 Cilj istraživanja - studije je bilo dobijanje konkretnih rezultata o karakteristikama tražnje za saobraćajnim uslugama u većim gradovima na nivou Republike Srbije. U ovoj fazi istraživanja su sagledani svi relevantni globalni elementi tražnje u putničkom saobraćaju, ali i niz konkretnih detalja u jasno strukturisanim segmentima tržišta po karakteru, vremenu, prostoru, vidu saobraćaja i afinitetima korisnika.

Prikupljeni su, obrađeni i prezentirani podaci o ukupnoj mobilnosti stanovništva po vrstama prevoznog sredstva i vrstama putovanja, kao i stavovi korisnika u vezi izbora prevoznog sredstva.

U funkciji ovako postavljenih globalnih ciljeva, dobijeni podaci omogućuju da se detaljnije sagleda mobilnost stanovništva u funkciji socio-ekonomskih karakteristika, karakteristika i dostupnosti ponude saobraćajnih usluga, vrste kretanja u prostoru i vremenu i objektivnih i subjektivnih ličnih preferencija.
povratak