štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekat tehnologije saobraćaja sa tehničkom analizom propusne moći pruga i službenih mesta dela železničkog čvora Beograd između službenih mesta "Batajnica" i "Pančevački most"

Godina realizacije: 2010

Osnovni cilj izrade projekta je utvrđivanje propusne moći otvorene pruge i službenih mesta, dela železničkog čvora Beograd između službenih mesta "Batajnica" i "Pančevački most", u uslovima porasta obima saobraćaja i uvođenja novih infrastrukturnih kapaciteta. Istraživanje odnosa porasta obima saobraćaja i infrastrukturnih kapaciteta rađeno je primenom metode simulacije na računaru, na modelu izrađenom u simulacionom softveru "Opentrack". Na osnovu dobijenih rezultata simulacije utvrđena je teoretska i realna propusna moć pruga, predložena je nova organizacija saobraćaja na pruzi i tehnologija rada službenih mesta. 

povratak