Saobraćajni institut CIP :: Istraživačko razvojne studije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/ostale.jpg?thumbId=789&fileSize=11329&contentType=image/jpeg&lastModified=1276254405000 Saobraćajni institut CIP :: Istraživačko razvojne studije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/rss.html Izrada studije i prateće tehničke dokumentacije za finansiranje završetka beogradskog železničkog čvora od strane Kuvajtskog fonda za razvoj http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/635/Izrada+studije+i+prate%C4%87e+tehni%C4%8Dke+dokumentacije+za+finansiranje+zavr%C5%A1etka+beogradskog+%C5%BEelezni%C4%8Dkog+%C4%8Dvora+od+strane+Kuvajtskog+fonda+za+razvoj.html Projekat se sastoji iz ekonomsko-finansijskog i tehničkog dela. U okviru ekonomsko-finansijskog dela izvršeno je istraživanje tržišta i sprovedena uglavnom ekonomska analiza.

Projekat se sastoji iz ekonomsko-finansijskog i tehničkog dela. U okviru ekonomsko-finansijskog dela izvršeno je istraživanje tržišta i sprovedena uglavnom ekonomska analiza. U okviru tehničkog dela definisani su cilj i opis projekta, utvrđene su njegove osnovne tehničke komponente, data je procena troškova realizacije sa strukturom investicija, i sa dinamičkim i finansijskim planom implementacije projekta. Pored navedenog, u ovom delu, dat je i uticaj projekta na životnu sredinu, razmotreno je pitanje eksploatacije, održavanja i potreba za obukom.

]]>
Tue, 3 Sep 2013 14:39:02 +0100 Istraživačko razvojne studije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/635/Izrada+studije+i+prate%C4%87e+tehni%C4%8Dke+dokumentacije+za+finansiranje+zavr%C5%A1etka+beogradskog+%C5%BEelezni%C4%8Dkog+%C4%8Dvora+od+strane+Kuvajtskog+fonda+za+razvoj
Istraživanje transportnog tržišta u putničkom saobraćaju i prisutnost železnice na njemu - II faza http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/233/Istra%C5%BEivanje+transportnog+tr%C5%BEi%C5%A1ta+u+putni%C4%8Dkom+saobra%C4%87aju+i+prisutnost+%C5%BEeleznice+na+njemu+-+II+faza.html Cilj istraživanja - studije je bilo dobijanje konkretnih rezultata o karakteristikama tražnje za saobraćajnim uslugama u većim gradovima na nivou Republike Srbije. U ovoj fazi istraživanja su sagledani svi relevantni globalni elementi tražnje u putničkom saobraćaju, ali i niz konkretnih detalja u jasno strukturisanim segmentima tržišta po karakteru, vremenu, prostoru, vidu saobraćaja i afinitetima korisnika.

 Cilj istraživanja - studije je bilo dobijanje konkretnih rezultata o karakteristikama tražnje za saobraćajnim uslugama u većim gradovima na nivou Republike Srbije. U ovoj fazi istraživanja su sagledani svi relevantni globalni elementi tražnje u putničkom saobraćaju, ali i niz konkretnih detalja u jasno strukturisanim segmentima tržišta po karakteru, vremenu, prostoru, vidu saobraćaja i afinitetima korisnika.

Prikupljeni su, obrađeni i prezentirani podaci o ukupnoj mobilnosti stanovništva po vrstama prevoznog sredstva i vrstama putovanja, kao i stavovi korisnika u vezi izbora prevoznog sredstva.

U funkciji ovako postavljenih globalnih ciljeva, dobijeni podaci omogućuju da se detaljnije sagleda mobilnost stanovništva u funkciji socio-ekonomskih karakteristika, karakteristika i dostupnosti ponude saobraćajnih usluga, vrste kretanja u prostoru i vremenu i objektivnih i subjektivnih ličnih preferencija. ]]>
Sat, 29 May 2010 18:39:32 +0100 Istraživačko razvojne studije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/233/Istra%C5%BEivanje+transportnog+tr%C5%BEi%C5%A1ta+u+putni%C4%8Dkom+saobra%C4%87aju+i+prisutnost+%C5%BEeleznice+na+njemu+-+II+faza
Saobraćajno tehnološka studija rekonstrukcije postojeće železničke infrastrukture u vezi izgradnje novog bloka B3 na TENT "B" http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/225/Saobra%C4%87ajno+tehnolo%C5%A1ka+studija+rekonstrukcije+postoje%C4%87e+%C5%BEelezni%C4%8Dke+infrastrukture+u+vezi+izgradnje+novog+bloka+B3+na+TENT+%22B%22.html Radi proširenja proizvodnih kapaciteta Privrednog društva „Termoelektrane Nikola Tesla“ d.o.o. iz Obrenovca planira se nastavak gradnje bloka B-3, kao prvi aranžman EPS-a sa stranim strateškim partnerom. Da bi se omogućilo nesmetano funkcionisanje novog bloka, sistem Železničkog transporta, pored postojećeg prevoza 25.000.000 tona uglja, mora da obezbedi prevoz dodatnih 8.000.000 tona, na godišnjem nivou.

Radi proširenja proizvodnih kapaciteta Privrednog društva „Termoelektrane Nikola Tesla" d.o.o. iz Obrenovca planira se nastavak gradnje bloka B-3, kao prvi aranžman EPS-a sa stranim strateškim partnerom. Da bi se omogućilo nesmetano funkcionisanje novog bloka, sistem Železničkog transporta, pored postojećeg prevoza 25.000.000 tona uglja, mora da obezbedi prevoz dodatnih 8.000.000 tona, na godišnjem nivou.

U Studiji je razmatrano najpovoljnije rešenje rekonstrukcije postojeće železničke infrastrukture na jednokolosečnoj deonici Stubline-Vorbis, koje će obezbediti redovan i pouzdan prevoz za potrebe novog bloka TENT „B3" i postojećih blokova TENT „B1" i „B2".

Za svako predloženo rešenje rekonstrukcije data je odgovarajuća organizacija saobraćaja sa analizom prevozne i propusne moći deonice Stubline - Vorbis.

Saobraćajno-tehnološke analize i potrebne provere rađene su na simulacionom modelu, korišćenjem softverskog paketa „OpenTrack".

]]>
Sat, 29 May 2010 18:30:40 +0100 Istraživačko razvojne studije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/225/Saobra%C4%87ajno+tehnolo%C5%A1ka+studija+rekonstrukcije+postoje%C4%87e+%C5%BEelezni%C4%8Dke+infrastrukture+u+vezi+izgradnje+novog+bloka+B3+na+TENT+%22B%22
Izrada studije u cilju unapređenja režima kretanja teretnih vozila kroz grad radi snadbevanja http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/235/Izrada+studije+u+cilju+unapre%C4%91enja+re%C5%BEima+kretanja+teretnih+vozila+kroz+grad+radi+snadbevanja.html Definisani osnovni zadatak Studije unapređenja režima rada kretanja teretnih vozila kroz Beograd radi snadbevanja je bio da se na osnovu kritičke analize promena u saobraćaju i promena u privredi sagledaju sve odredbe navedenih rešenja i predlože njihove izmene u cilju unapređenja teretnog saobraćaja u Beogradu (područjem istraživanja obuhvaćen je prostor 10 gradskih opština) i smanjivanja ekoloških uticaja i poboljšanja uslova života.

 Definisani osnovni zadatak Studije unapređenja režima rada kretanja teretnih vozila kroz Beograd radi snadbevanja je bio da se na osnovu kritičke analize promena u saobraćaju i promena u privredi sagledaju sve odredbe navedenih rešenja i predlože njihove izmene u cilju unapređenja teretnog saobraćaja u Beogradu (područjem istraživanja obuhvaćen je prostor 10 gradskih opština) i smanjivanja ekoloških uticaja i poboljšanja uslova života.

 

Ciljevi izrade navedene studije su:  

-sagledavanje i analiza potreba za tranzitnim teretnim saobraćajem,

-analiza potreba za snadbevanjem,

-procena uticaja tranzitnog teretnog saobraćaja i snadbevanja na funkcionisanje saobraćajnog sistema,

-generisanje više varijanti za režim tranzitnog teretnog saobraćaja i snadbevanja,

-analiza efekata postojećih rešenja za tranzitni teretni saobraćaj i snadbevanje, 

-vrednovanje i izbor najbolje varijante za režim tranzitnog teretnog saobraćaja i snadbevanja, 

-predlog normativnih akata kojima će Grad normativno urediti režim tranzitnog teretnog saobraćaja i snadbevanja , 

-definisanje načina praćenja efekata i evaluacija rešenja.

]]>
Sat, 29 May 2010 18:40:46 +0100 Istraživačko razvojne studije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/235/Izrada+studije+u+cilju+unapre%C4%91enja+re%C5%BEima+kretanja+teretnih+vozila+kroz+grad+radi+snadbevanja
Glavni projekat tehnologije saobraćaja sa tehničkom analizom propusne moći pruga i službenih mesta dela železničkog čvora Beograd između službenih mesta "Batajnica" i "Pančevački most" http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/227/+Glavni+projekat+tehnologije+saobra%C4%87aja+sa+tehni%C4%8Dkom+analizom+propusne+mo%C4%87i+pruga+i+slu%C5%BEbenih+mesta+dela+%C5%BEelezni%C4%8Dkog+%C4%8Dvora+Beograd+izme%C4%91u+slu%C5%BEbenih+mesta+%22Batajnica%22+i+%22Pan%C4%8Deva%C4%8Dki+most%22.html Osnovni cilj izrade projekta je utvrđivanje propusne moći otvorene pruge i službenih mesta, dela železničkog čvora Beograd između službenih mesta "Batajnica" i "Pančevački most", u uslovima porasta obima saobraćaja i uvođenja novih infrastrukturnih kapaciteta. Istraživanje odnosa porasta obima saobraćaja i infrastrukturnih kapaciteta rađeno je primenom metode simulacije na računaru, na modelu izrađenom u simulacionom softveru "Opentrack". Na osnovu dobijenih rezultata simulacije utvrđena je teoretska i realna propusna moć pruga, predložena je nova organizacija saobraćaja na pruzi i tehnologija rada službenih mesta.

Osnovni cilj izrade projekta je utvrđivanje propusne moći otvorene pruge i službenih mesta, dela železničkog čvora Beograd između službenih mesta "Batajnica" i "Pančevački most", u uslovima porasta obima saobraćaja i uvođenja novih infrastrukturnih kapaciteta. Istraživanje odnosa porasta obima saobraćaja i infrastrukturnih kapaciteta rađeno je primenom metode simulacije na računaru, na modelu izrađenom u simulacionom softveru "Opentrack". Na osnovu dobijenih rezultata simulacije utvrđena je teoretska i realna propusna moć pruga, predložena je nova organizacija saobraćaja na pruzi i tehnologija rada službenih mesta. 

]]>
Sat, 29 May 2010 18:31:57 +0100 Istraživačko razvojne studije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/227/+Glavni+projekat+tehnologije+saobra%C4%87aja+sa+tehni%C4%8Dkom+analizom+propusne+mo%C4%87i+pruga+i+slu%C5%BEbenih+mesta+dela+%C5%BEelezni%C4%8Dkog+%C4%8Dvora+Beograd+izme%C4%91u+slu%C5%BEbenih+mesta+%22Batajnica%22+i+%22Pan%C4%8Deva%C4%8Dki+most%22
Studija - definisanje elemenata strategije potpune integracije sistema gradsko - prigradske železnice "Beovoz" u sistem javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika u Beogradu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/237/Studija+-+definisanje+elemenata+strategije+potpune+integracije+sistema+gradsko+-+prigradske+%C5%BEeleznice+%22Beovoz%22+u+sistem+javnog+gradskog+i+prigradskog+prevoza+putnika+u+Beogradu+.html Polazeći od činjenice da se transportni sitem grada Beograda neprestano razvija sa ciljem postizanja i očuvanja održivosti, nametnula se potreba za usklađivanjem i objedinjavanjem niza funkcija pojedinih aktera unutar gradskog transportnog sistema. Podsistem "Beovoz" je deo transportnog sistema Železnice Srbije sa primarnom funkcijom obavljanja prevoza putnika na relacijama unutar Beogradskog železničkog čvora sa pojedinim produženim linijama prema širem gravitacionom području grada Beograda (Valjevo, Mladenovac, Stara Pazova, Pančevo).

 Polazeći od činjenice da se transportni sitem grada Beograda neprestano razvija sa ciljem postizanja i očuvanja održivosti, nametnula se potreba za usklađivanjem i objedinjavanjem niza funkcija pojedinih aktera unutar gradskog transportnog sistema. Podsistem "Beovoz" je deo transportnog sistema Železnice Srbije sa primarnom funkcijom obavljanja prevoza putnika na relacijama unutar Beogradskog železničkog čvora sa pojedinim produženim linijama prema širem gravitacionom području grada Beograda (Valjevo, Mladenovac, Stara Pazova, Pančevo). U okviru ove funkcije, podsistem "Beovoz" obavlja i funkciju prevoza putnika unutar gradskog područja Beograda na relacijama: Batajnica - Pančevački most (Ovča), Batajnica - Resnik i Resnik - Pančevački most(Ovča). Obim usluga i nivo kvaliteta usluga koje pruža ovaj podsistem nije na zadovoljavajućem nivou pa je u studiji dat predlog mera i aktivnosti, kao i mogući modeli organizacije i upravljanja "Beovozom" u cilju integracije u sistem javnog gradskog prevoza putnika u Beogradu .

]]>
Sat, 29 May 2010 18:43:05 +0100 Istraživačko razvojne studije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/237/Studija+-+definisanje+elemenata+strategije+potpune+integracije+sistema+gradsko+-+prigradske+%C5%BEeleznice+%22Beovoz%22+u+sistem+javnog+gradskog+i+prigradskog+prevoza+putnika+u+Beogradu+
Investiciona tehnička dokumentacija saobraćajne infrastrukture za potrebe transporta "PD Termoelektrana i kopovi Kostolac i TE Morava" I faza http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/229/Investiciona+tehni%C4%8Dka+dokumentacija+saobra%C4%87ajne+infrastrukture+za+potrebe+transporta+%22PD+Termoelektrana+i+kopovi+Kostolac+i+TE+Morava%22+I+faza.html Studija je rađena za potrebe privrednog društva "Termoelektrane i kopovi Kostolac" d.o.o. (PD TEKO-Kostolac), čija je osnovna delatnost proizvodnja uglja na površinskim kopovima Kostolac i električne energije u termoelektranama „Kostolac A“ (TEKO-A) i “Kostolac B“ (TEKO-B). Cilj izrade studije je da se predlože odgovarajuća transportna rešenja za realizaciu novih transportnih zahteva, koje generiše dostignuti nivo proizvodnje uglja, planirana izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u TEKO B i planovi razvoja PD TEKO-Kostolac.

Studija je rađena za potrebe privrednog društva "Termoelektrane i kopovi Kostolac" d.o.o. (PD TEKO-Kostolac), čija je osnovna delatnost proizvodnja uglja na površinskim kopovima Kostolac i električne energije u termoelektranama „Kostolac A" (TEKO-A) i "Kostolac B" (TEKO-B). Cilj izrade studije je da se predlože odgovarajuća transportna rešenja za realizaciu novih transportnih zahteva, koje generiše dostignuti nivo proizvodnje uglja, planirana izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u TEKO B i planovi razvoja PD TEKO-Kostolac.

U cilju izbora optimalnog rešenja, izvršena je uporedna analiza mogućih varijanti transporta (drum, reka, železnica), sa aspekta prostornih uslova, troškova investicije i troškova eksploatacije, kao i sa aspekta zaštite životne sredine. U okviru studije analizirana je tehnologija i kapacitet drumskog transporta i sagledane su mogućnosti i predložena rešenja:
a) organizacije rečnog transporta, sa idejnim rešenjem i procenom investicionih ulaganja za uređenje plovnog puta, obale i odlagališta na obali sa potrebnom mehanizacijom,
b) organizacije železničkog transporta, sa idejnim rešenjima i procenom investicionih ulaganja za izgradnju industrijskih koloseka.

Rezultati istraživanja su pokazali da drumski transport, iako jedini u postojećim uslovima ima funkcionalnu infrastrukturu, u slučaju prevoza velikih količina robe, pored negativnih uticaja na životnu sredinu i na saobraćajni sistem, ima i najveće troškove prevoza u poređenju sa rečnim i železničkim transportom. Na osnovu rezultata studije doneta je odluka da se pristupi izradi Prethodne studije opravdanosti sa generalnim projektom industrijskog koloseka od TEKO-B do postojeće železničke mreže (pruga Mala Krsna - Bor - Rasputnica 2 - (Vražogrnac)).

]]>
Sat, 29 May 2010 18:33:25 +0100 Istraživačko razvojne studije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/229/Investiciona+tehni%C4%8Dka+dokumentacija+saobra%C4%87ajne+infrastrukture+za+potrebe+transporta+%22PD+Termoelektrana+i+kopovi+Kostolac+i+TE+Morava%22+I+faza
Realizacija automatskog mobilnog sistema za blagovremeno reagovanje i obaveštavanje u slučaju akcidenta pri železničkom transportu opasnih materija http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/239/Realizacija+automatskog+mobilnog+sistema+za+blagovremeno+reagovanje+i+obave%C5%A1tavanje+u+slu%C4%8Daju+akcidenta+pri+%C5%BEelezni%C4%8Dkom+transportu+opasnih+materija.html Sistem je koncipiran tako da ima, dve hardverske komponente - mobilnu i stacionarnu. Mobilna komponenta je locirana u vozu koji transportuje opasne materije i koja u slučaju akcidenta automatski u realnom vremenu meri potrebne meteorološke parametre i položaj voza (korišćenjem GPS), i te podatke automatski (korišćenjem GSM mreže) prosleđuje do krajnjeg korisnika (Centra u JP "Železnice Srbije"). Stacionarna komponenta je locirana u samom Centru JP "Železnice Srbije", i služi za obradu, memorisanje i prikazivanje podatka primljenih od mobilne komponente.

Sistem je koncipiran tako da ima, dve hardverske komponente - mobilnu i stacionarnu. Mobilna komponenta je locirana u vozu koji transportuje opasne materije i koja u slučaju akcidenta automatski u realnom vremenu meri potrebne meteorološke parametre i položaj voza (korišćenjem GPS), i te podatke automatski (korišćenjem GSM mreže) prosleđuje do krajnjeg korisnika (Centra u JP "Železnice Srbije"). Stacionarna komponenta je locirana u samom Centru JP "Železnice Srbije", i služi za obradu, memorisanje i prikazivanje podatka primljenih od mobilne komponente. 

Sinergističko dejstvo mobilne i stacionarne komponente omogućava da se u slučaju akcidenta, u realnom vremenu prati rasprostiranje zagađujućih materija i tako omogući da se dobije procena ugroženosti okoline mesta na kojem je do akcidenta došlo. Na osnovu izvršene procene će biti moguće da se pravovremeno sprovedu mere zaštite u cilju minimiziranja negativnih uticaja hemijskog akcidenta na stanovništvo i životnu sredinu.

Realizovani Sistem treba da omogući da se podaci o akcidentu i proceni ugroženosti okoline prate kako u JP "Železnice Srbije", tako i u odgovarajućim centrima za obaveštavanje, javljanje i uzbunjivanje ili pak u posebnom centru za praćenje opasnih materija. Poseban deo softvera će omogućavati da se vrši simulacija akcidenata, što će omogućiti izradu scenarija za postupanje u slučaju akcidenta.
. ]]>
Sat, 29 May 2010 18:44:08 +0100 Istraživačko razvojne studije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/239/Realizacija+automatskog+mobilnog+sistema+za+blagovremeno+reagovanje+i+obave%C5%A1tavanje+u+slu%C4%8Daju+akcidenta+pri+%C5%BEelezni%C4%8Dkom+transportu+opasnih+materija
Elaborat: Koncept razvoja železničkog robnog terminala Beograd http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/231/Elaborat%3A+Koncept+razvoja+%C5%BEelezni%C4%8Dkog+robnog+terminala+Beograd.html Železnički robni terminal Beograd bi trebalo da bude nukleus budućeg multifunkcionalnog, otvorenog intermodalnog centra koji će nuditi usluge složenog sastava i visokog kvaliteta po modelu "dodate vrednosti" sa ciljem iniciranja razvoja mreže terminala Srbije i njenog povezivanja sa okruženjem, evropskom mrežom terminala - što je bio osnovni cilj ovog koncepta.

Železnički robni terminal Beograd bi trebalo da bude nukleus budućeg multifunkcionalnog, otvorenog intermodalnog centra koji će nuditi usluge složenog sastava i visokog kvaliteta po modelu "dodate vrednosti" sa ciljem iniciranja razvoja mreže terminala Srbije i njenog povezivanja sa okruženjem, evropskom mrežom terminala - što je bio osnovni cilj ovog koncepta. 

Osnovne celine koncepta:

I Opis strateških opredeljenja Srbije na području transporta i usmerenja železnice Srbije, institucionalno okruženje i međunarodni kontekst

II Analiza lokacije po različitim kriterijumima uz sagledavanje šireg saobraćajno - tehnološkog okruženja

III Ocena prevoznog substrata u okviru ponuđenih intermodalnih tehnologija u vidu merodavnih zahteva za dimenzionisanje osnovnih modula terminala

IV Razvoj idejnog rešenja železničkog robnog terminala u varijantama sa ocenom ulaganja po fazama u okviru prve varijante

V Preliminarna procena uticaja na životnu sredinu

VI Ocena preliminarnih ulaganja sa ocenom opravdanosti ulaganja i opisom mogućih modela finansiranja

VII Zaključna razmatranja sa preporukama 

]]>
Sat, 29 May 2010 18:35:24 +0100 Istraživačko razvojne studije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/231/Elaborat%3A+Koncept+razvoja+%C5%BEelezni%C4%8Dkog+robnog+terminala+Beograd
Analiza ostvarenih gubitaka sa aspekta produženog bavljenja teretnih vozova u zajedničkoj stanici (Dimitrovgrad, Šid, Ristovac, Subotica) u funkciji neusklađenosti rada železničkih i državnih organa Republike Srbije i predlog mera u cilju smanjenja troškova na ŽS http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/241/Analiza+ostvarenih+gubitaka+sa+aspekta+produ%C5%BEenog+bavljenja+teretnih+vozova+u+zajedni%C4%8Dkoj+stanici+%28Dimitrovgrad%2C+%C5%A0id%2C+Ristovac%2C+Subotica%29+u+funkciji+neuskla%C4%91enosti+rada+%C5%BEelezni%C4%8Dkih+i+dr%C5%BEavnih+organa+Republike+Srbije+i+predlog+mera+u+cilju+smanjenja+tro%C5%A1kova+na+%C5%BDS.html Izrada ovog projekta je imala cilj da istraži i kvantifikuje razloge produženog bavljenja vozova u pograničnim stanicama. Vozovi koji tranzitiraju pruge na Koridoru X kroz Srbiju, ostvaruju dodatne gubitke u samim graničnim stanicama, što utiče na uvećane troškove prevoza i uvećanje gubitaka na osnovu odstupanja od reda vožnje. U graničnim stanicama istražene su i analizirane sve tehnološke operacije vezane za obradu teretnih vozova uključujući i operacije vezane za rad ostalih državnih službi (policija, carina, inspekcijski organi) kao i vremena njihovog trajanja

Izrada ovog projekta je imala cilj da istraži i kvantifikuje razloge produženog bavljenja vozova u pograničnim stanicama. Vozovi koji tranzitiraju pruge na Koridoru X kroz Srbiju, ostvaruju dodatne gubitke u samim graničnim stanicama, što utiče na uvećane troškove prevoza i uvećanje gubitaka na osnovu odstupanja od reda vožnje. U graničnim stanicama istražene su i analizirane sve tehnološke operacije vezane za obradu teretnih vozova uključujući i operacije vezane za rad ostalih državnih službi (policija, carina, inspekcijski organi) kao i vremena njihovog trajanja. Na osnovu sagledavanja stvarnih potreba, u projektu su prikazana stvarno potrebna vremena, tehnološke operacije i predlog mera u skladu sa svim tehnološkim zadacima i važećim uputstvima i propisima na ŽS i državnim organima. Na osnovu sprovedene analize i upoređenja postojećeg stanja, kvantifikovani su gubici koji se ostvaruju u funkcionisanju železničkog saobraćaja kao i uštede koje se mogu ostvariti primenom predloženih mera. Projekat je urađen za granične stanice: Dimitrovgrad, Ristovac, Šid i Subotica. 

]]>
Sat, 29 May 2010 18:45:45 +0100 Istraživačko razvojne studije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/241/Analiza+ostvarenih+gubitaka+sa+aspekta+produ%C5%BEenog+bavljenja+teretnih+vozova+u+zajedni%C4%8Dkoj+stanici+%28Dimitrovgrad%2C+%C5%A0id%2C+Ristovac%2C+Subotica%29+u+funkciji+neuskla%C4%91enosti+rada+%C5%BEelezni%C4%8Dkih+i+dr%C5%BEavnih+organa+Republike+Srbije+i+predlog+mera+u+cilju+smanjenja+tro%C5%A1kova+na+%C5%BDS
Strategija razvoja opštine Pančevo http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/243/Strategija+razvoja+op%C5%A1tine+Pan%C4%8Devo.html U skladu sa Projektnim zadatkom i metodologijom, izrada studije "Strategija razvoja opštine Pančevo" se odvijala kroz tri faze, pri čemu je iza svake faze sledila stručna ili javna rasprava kako bi se na osnovu primedbi, sugestija i dodatnih informacija, vršila potrebna dogradnja i razrada Studije do završne verzije.

U skladu sa Projektnim zadatkom i metodologijom, izrada studije "Strategija razvoja opštine Pančevo" se odvijala kroz tri faze, pri čemu je iza svake faze sledila stručna ili javna rasprava kako bi se na osnovu primedbi, sugestija i dodatnih informacija, vršila potrebna dogradnja i razrada Studije do završne verzije.

U prvoj fazi je urađen polazni materijal pod naslovom Preliminarno definisanje uslova i pretpostavki budućeg razvoja opštine Pančevo o kome je vođena stručna rasprava između Naručioca i Obrađivača. Na osnovu te rasprave i dodatnih istraživanja, sačinjena je Prva verzija nacrta u decembru 2004. godine, koja je tokom meseca marta bila na raspravi na svim Odborima i telima Regionalne privredne Komore i na stručnim telima Naručioca (Direkcije za izgradnju i uređenje Pančeva), a u aprilu 2005. godine izvršena je prezentacija rukovodstvu Opštine Pančevo.

U drugoj fazi Saobraćajni institut CIP je, na osnovu sugestija iz javne rasprave i u međuvremenu objavljenih dokumenata urađenih na nivou Republike i Pokrajine o održivom razvoju (Nacionalna strategija Srbije za pridruživanje SCG evropskoj Uniji, Vlada RS, jun 2005. godine; Deklaracija o održivom razvoju u gradovima Srbije i, Strategija lokalnog održivog razvoja, SKG, maj 2005.) i drugih izvora, izvršio odgovarajuće izmene i dopune prvobitnog nacrta.

U trećoj fazi, izmenjen i dopunjen Nacrt Strategije razvoja opštine Pančevo je posle prezentacije stručnom skupu organizovanom od strane Naručioca u julu 2005. preko opštinskog sajta na Internetu bio dostupan građanima Pančeva, ostalim zainteresovanim subjekatima i široj stručnoj i političkoj javnosti sa mogućnošću reagovanja do 15.septebra 2005.godine. Po isteku tog roka i dobijenog Detaljnog izveštaja Komisije za stručni nadzor o konačnoj verziji Nacrta Strategije razvoja Pančeva sa predlozima i primedbama iz septembra 2005.godine, urađena je konačna verzija Studije.

Saobraćajni institut CIP je ovakav složen postupak izrade Strategije je sproveo uz uvažavanje savremenih principa planiranja održivog razvoja, a naročito poštujući zahteve da se ona izrađuje na transparentan način radi usaglašavanja interesa i ciljeva razvoja, kao i uz odgovornost svih subjekata lokalne zajednice.

]]>
Sat, 29 May 2010 18:46:54 +0100 Istraživačko razvojne studije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/243/Strategija+razvoja+op%C5%A1tine+Pan%C4%8Devo
Opravdanost dislokacije kapitalnih infrastrukturnih objekata i rečnih tokova u funkciji razvoja površinske eksploatacije uglja u kolubarskom basenu http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/245/Opravdanost+dislokacije+kapitalnih+infrastrukturnih+objekata+i+re%C4%8Dnih+tokova+u+funkciji+razvoja+povr%C5%A1inske+eksploatacije+uglja+u+kolubarskom+basenu.html Cilj ove studije je da se na osnovu tehno-ekonomske analize oceni opravdanost dislokacije kapitalnih objekata po osnovnim eksploatacionim poljima i predlože pravci razvoja površinske eksploatacije u Kolubarskom basenu.

Cilj ove studije je da se na osnovu tehno-ekonomske analize oceni opravdanost dislokacije kapitalnih objekata po osnovnim eksploatacionim poljima i predlože pravci razvoja površinske eksploatacije u Kolubarskom basenu.

Složenost postavljenog cilja je uslovila multidisciplinarni pristup, pa su u izradi učestvovali eksperti iz oblasti rudarstva, saobraćaja, hidrogradnje, planiranja i uređenja prostora, zaštite životne sredine i ekonomije.

Na osnovu navedenih analiza i odgovarajućih rešenja

• data je tehno-ekonomska ocena opravdanosti i specifičnost realizacije dislokacije kapitalnih objekata po osnovnim eksploatacionim poljima i koridorima, 

• utvrđena je dinamika realizacije dislokacije kapitalnih objekata u funkciji razvoja površinske eksploatacije uglja u Kolubarskom basenu, 

• predloženi pravci razvoja poršinske ekspoatacije u Kolubarskom basenu sa aspekta dislokacije tretiranih objekata. 

]]>
Sat, 29 May 2010 18:48:27 +0100 Istraživačko razvojne studije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/245/Opravdanost+dislokacije+kapitalnih+infrastrukturnih+objekata+i+re%C4%8Dnih+tokova+u+funkciji+razvoja+povr%C5%A1inske+eksploatacije+uglja+u+kolubarskom+basenu
Studije problemi vodosnabdevanja u objektima JP "Železnice Srbije" http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/247/Studije+problemi+vodosnabdevanja+u++objektima+JP+%22%C5%BDeleznice+Srbije%22.html Za potrebe JP "Železnice Srbije", u periodu od 2006. do 2007. realizovana je studija " Problemi vodosnabdevanja u objektima JP "Železnice Srbije".

Za potrebe JP "Železnice Srbije", u periodu od 2006. do 2007. realizovana je studija " Problemi vodosnabdevanja u objektima JP "Železnice Srbije". Istraživanja su sprovedena u više faza, a dobijeni rezultati su sistematizovani na sledeći način:

• dobijena je kompletna slika kvaliteta vode za piće u svim objektima JP "Železnice Srbije", 

• dat je prikaz hidrogeoloških karakteristika terena, 

• dat je presek stanja vodovodnih instalacija, 

• urađen je katastar zagađivača, 

• izvršena je procena ugroženosti korisnika, 

• predloženi su prioriteti za rešavanje identifikovanih problema i mere zaštite.

]]>
Sat, 29 May 2010 18:49:52 +0100 Istraživačko razvojne studije http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/studije/istrazivackoRazvojneStudije/story/247/Studije+problemi+vodosnabdevanja+u++objektima+JP+%22%C5%BDeleznice+Srbije%22