štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Stručni nadzor na izgradnji stambeno poslovnih objekata u blokovima 2.13 i 2.14 u naselju Kamendin u Zemunu i u bloku 61 u Novom Beogradu u prostorno-funkcionalnoj celini (PFC) 10 i u PFC 29 u bloku 63

full1

full2

povratak