štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Stručni i projektantski nadzor na sanaciji drumsko-železničkog "Pančevačkog" mosta preko Dunava - I faza

Radovi na železničkim inundacijama na levoj obali Dunava obuhvatali su ugrađivanje dodatnih elemenata za ojačanje konstrukcija inundacija kao i potpuno obnavaljanje anti-korozione zaštite ( peskarenje do nivoa Sa 21/2 i premazivanje površina konstruktivnih elemenata sa 4 predviđena premaza).

- radovi na glavnoj konstrukciji mosta predviđali su zamenu oštećenih elemenata konstrukcije novim ( ugrađeno 150t čelika ), obnavljanje anti-korozione zaštite na spoljašnjim površinama konstrukcije kao i na unutrašnjim površinama donjeg pojasa glavnih rešetkastih nosača ( obnavljanje AKZ-a obuhvatalo je peskarenje površina do stepena Sa 21/2 i njihova zaštita sa predviđenim premazima

1
 

povratak