Saobraćajni institut CIP :: Prostorni planovi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/prostorniPlanovi/rss.html Lista vesti sr http://www.sicip.co.rs/thumbnail/thumb-prostorni_planovi.jpg?thumbId=960&fileSize=13573&contentType=image/jpeg&lastModified=1276693718000 Saobraćajni institut CIP :: Prostorni planovi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/prostorniPlanovi/rss.html Ppostorni plan Opštine Čajetina http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/prostorniPlanovi/story/617/Ppostorni+plan+Op%C5%A1tine+%C4%8Cajetina.html Na sednici održanoj 04.11.2010.godine Skupština opštine Čajetina je jednoglasno usvojila Odluku o donošenju Prostornog plana opštine Čajetina, koji je uradio Saobraćajni institut CIP. U izradi Plana je učestvovao multidisciplinarni tim SI CIP.

Prostorni plan opštine Čajetina je strateški i razvojni Plan baziran na konceptu održivog i konsekventnog planiranja, primenom ostarivih, realnih i pragmatičnih planskih rešenja.

Veći stepen integrisanost prostora, smanjivanje razvojnih disproporcija, uslovi za ostvarivanje regionalne saradnje uz održivo korišćenje prirodnih i stvorenih resursa, predstavljaju ciljeve - prioritete, čijim ostvarivanjem se formira okvir za kvalitetnije uslove života žitelja opštine Čajetina, a ujedno i uslovi za zaustavljanje depopulacionih procesa. Primenom ovog dokumenta se omogućava , planski usmereno, korišćenje čitave teritorije opštine Čajetina.

]]>
Tue, 9 Nov 2010 16:08:25 +0100 Prostorni planovi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/prostorniPlanovi/story/617/Ppostorni+plan+Op%C5%A1tine+%C4%8Cajetina
Prostorni plan opštine Mionica http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/prostorniPlanovi/story/448/Prostorni+plan+op%C5%A1tine+Mionica.html Predmet Prostornog plana je utvrđivanje dugoročne osnove razvoja, korišćenja, organizacije i zaštite prostora i obezbeđivanja uslova za uređenje i izgradnju prostora, radi unapređenja i ujednačavanja kvaliteta života lokalnog stanovništva na teritoriji opštine Mionica. Područje opštine Mionica nalazi se u zapadnom delu Republike Srbije. Graniči se sa opštinama Valjevo, Požega, G.Milanovac, LJig i Lajkovac. Opština Mionica pripada slivu Kolubare i ima 206 km vodenih tokova. Teritorijom opštine Mionica protiču četiri reke Kolubara, Lepenica, Toplica i Ribnica.

 Predmet Prostornog plana je utvrđivanje dugoročne osnove razvoja, korišćenja, organizacije i zaštite prostora i obezbeđivanja uslova za uređenje i izgradnju prostora, radi unapređenja i ujednačavanja kvaliteta života lokalnog stanovništva na teritoriji opštine Mionica. 

Područje opštine Mionica nalazi se u zapadnom delu Republike Srbije. Graniči se sa opštinama Valjevo, Požega, G.Milanovac, LJig i Lajkovac. Opština Mionica pripada slivu Kolubare i ima 206 km vodenih tokova. Teritorijom opštine Mionica protiču četiri reke Kolubara, Lepenica, Toplica i Ribnica.

Veza Opštine sa Beogradom, ostvaruje se regionalnim putnim pravcima: Divci - Mionica - LJig i Županjac - Bogovađa - Mionica - Dičibare.

Prostorni plan opštine obuhvata prostor od 32. 939 ha. Postojeći način korišćenja zemljišta uslovljen je morfološkim, pedološkim i hidrološkim karakteristikama terena, što rezultira pretežno poljoprivrednom namenom na 61,47% teritorije Opštine.

Centar Opštine, Mionica, lociran je na obalama Ribnice, desne pritoke Kolubare, 7km jugoistočno od puta Valjevo - Beograd i železničke pruge Beograd - Bar, 19km istočno od Valjeva i 85km jugozapadno od Beograda.

]]>
Wed, 16 Jun 2010 00:16:03 +0100 Prostorni planovi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/prostorniPlanovi/story/448/Prostorni+plan+op%C5%A1tine+Mionica
Prostorni plan područja posebne namene infarstrukturnog koridora Beograd - Južni Jadran, deonica Beograd - Požega http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/prostorniPlanovi/story/446/Prostorni+plan+podru%C4%8Dja+posebne+namene+infarstrukturnog+koridora+Beograd+-+Ju%C5%BEni+Jadran%2C+deonica+Beograd+-+Po%C5%BEega.html Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd - Južni Jadran, deonica Beograd - Požega je dugoročan razvojni dokument koji se donosi za vremenski horizont do 2025. godine, i obuhvata područje magistralnog infrastrukturnog koridora utvrđenog Prostornim planom Republike Srbije.

Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd - Južni Jadran, deonica Beograd - Požega je dugoročan razvojni dokument koji se donosi za vremenski horizont do 2025. godine, i obuhvata područje magistralnog infrastrukturnog koridora utvrđenog Prostornim planom Republike Srbije.

Prostornim planom obuhvaćeni su:

- magistralni infrasturktuni koridor - sa postojećim i planiranim magistralnim sistemima i njihovim zaštitnim pojasevima: autoput E-763, magistralni putevi, železničke pruge (na magistralnom pravcu E70, E79 i E85), gasovod, dalekovodi 110kV, 220 kV i 380 kV, optički kabl, objekti zaštite od voda (odbrambeni nasipi) i cevovodi regionalnog sistema vodosnabdevanja i pratećim objektima i sadržajima (čvorišta, terminalni, uslužni sadržaji i drugi objekti u funkciji magistralnih infrastrukturnih sistema);

- prateći alternativni infrastrukturni sistemi - alternativni putni pravac (bez naplate putarine) autoputa E-763;

- zona uticaja koridora - obuhvaćen prostor između pojedinih i zona šire od 1 do 5 km od krajnjeg magistralnog infrastrukturnog sistema, koji su u fizičkoj i funkcionalnoj vezi sa koridorom od Beograda (obilaznica) do Požege.

]]>
Wed, 16 Jun 2010 00:04:45 +0100 Prostorni planovi http://www.sicip.co.rs/sr/delatnost/planskaIUrbanistickaDokumentacija/prostorniPlanovi/story/446/Prostorni+plan+podru%C4%8Dja+posebne+namene+infarstrukturnog+koridora+Beograd+-+Ju%C5%BEni+Jadran%2C+deonica+Beograd+-+Po%C5%BEega